Hải Quỳnh

13 POSTS0 COMMENTS

Hệ thống kế toán nhập một lần?

1. Hệ thống nhập một lần là gì? Hệ thống kế toán nhập đơn chỉ ghi lại một mặt của mọi giao dịch. Điều này...

Tiền mặt so với Cơ sở tích lũy của Kế toán

Kế toán dồn tích và kế toán tiền mặt là hai phương pháp ghi nhận tài sản, nguồn vốn, doanh thu và chi phí...

Các nguyên tắc cơ bản của kế toán

Nguyên tắc kế toán là những chuẩn mực, quy ước, chỉ dẫn, hướng dẫn cơ bản nhất mà tất cả các tổ chức, doanh nghiệp...

Quy tắc vàng của kế toán

Quy tắc kế toán là những quy ước, chuẩn mực chỉ dẫn, hướng dẫn trong toàn bộ quá trình kế toán. Phục vụ lập...

Ghi nợ và Tín dụng trong Tài khoản

Các khoản ghi nợ và ghi có là các khối xây dựng của hệ thống kế toán bút toán kép. Nhiều sinh viên kế...

Các loại tài khoản khác nhau trong một doanh nghiệp

Khái niệm thực thể tách các mối quan tâm của chủ sở hữu khỏi doanh nghiệp. Một phần mở rộng của khái niệm tương...

Các loại thực thể khác nhau trong một doanh nghiệp

Tất cả các doanh nghiệp có thể trông giống nhau khi bạn nhìn vào tòa nhà mà họ hoạt động, nhân viên họ thuê...

Khái niệm thực thể trong kế toán tài chính

Khái niệm thực thể là một trong những nguyên lý trung tâm của kế toán. Do đó, sự hiểu biết về những điều tương...

Ai sử dụng dữ liệu Kế toán ?

Báo cáo tài chính được nhiều người sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Vì lý do này, rất khó để thiết lập...

Hạn chế của Kế toán

Mặc dù được coi là ngôn ngữ của doanh nghiệp, nhưng kế toán chắc chắn có hạn chế. Điều này được nhấn mạnh bởi...

TOP AUTHORS

11 POSTS0 COMMENTS
17 POSTS0 COMMENTS
59 POSTS0 COMMENTS
13 POSTS0 COMMENTS
27 POSTS0 COMMENTS
1 POSTS0 COMMENTS
7 POSTS0 COMMENTS
14 POSTS0 COMMENTS
19 POSTS0 COMMENTS
10 POSTS0 COMMENTS
9 POSTS0 COMMENTS
7 POSTS0 COMMENTS
11 POSTS0 COMMENTS
10 POSTS0 COMMENTS
15 POSTS0 COMMENTS
14 POSTS0 COMMENTS
7 POSTS0 COMMENTS
10 POSTS0 COMMENTS
4 POSTS0 COMMENTS
- Advertisment -

Most Read