Phượng Nguyễn

10 POSTS0 COMMENTS

Sinh viên quản lý thời gian

Sinh viên quản lý thời gian tốt để đạt đến đỉnh cao của thành công và vững vàng ở vị trí dẫn đầu trong...

Vai trò của lập kế hoạch

Vai trò thiết yếu của lập kế hoạch giúp nhân viên hoàn thành công việc đúng hạn. Làm đúng việc vào đúng thời điểm...

Chuyên gia quản lý thời gian

Quản lý thời gian giúp các chuyên gia chỉ định các khoảng thời gian chính xác cho các hoạt động theo mức độ quan...

Quản lý thời gian hiệu quả

Quản lý thời gian  hiệu quả đề cập đến việc chỉ định các khoảng thời gian cụ thể cho các hoạt động. Theo tầm...

Vai trò của nhà quản lý

Thời gian đã qua đi sẽ không bao giờ quay lại. Làm đúng việc vào đúng giờ đi kèm với kế hoạch và sự...

Quản lý thời gian trong doanh nghiệp

Quản lý thời gian trong doanh nghiệp đề cập đến việc sử dụng thời gian tốt nhất có thể và làm đúng việc vào...

Kỹ năng quản lý thời gian

Việc sử dụng thời gian một cách hợp lý của một cá nhân để thành công trong mọi khía cạnh của cuộc sống đề...

Kỹ thuật quản lý thời gian

Quản lý thời gian đề cập đến việc sử dụng thời gian một cách hợp lý để đạt được thành công trong cuộc sống. Quản...

Lợi ích của việc quản lý thời gian

Quản lý thời gian tốt: đề cập đến việc sử dụng thời gian có sẵn một cách tốt nhất có thể. Cho phép một...

Tổng quan về quản lý thời gian

Người ta nói đúng "Thời gian không đợi điều gì". Một cá nhân nên hiểu giá trị của quản lý thời gian để thành...

TOP AUTHORS

11 POSTS0 COMMENTS
17 POSTS0 COMMENTS
59 POSTS0 COMMENTS
13 POSTS0 COMMENTS
27 POSTS0 COMMENTS
1 POSTS0 COMMENTS
7 POSTS0 COMMENTS
14 POSTS0 COMMENTS
19 POSTS0 COMMENTS
10 POSTS0 COMMENTS
9 POSTS0 COMMENTS
7 POSTS0 COMMENTS
11 POSTS0 COMMENTS
10 POSTS0 COMMENTS
15 POSTS0 COMMENTS
14 POSTS0 COMMENTS
7 POSTS0 COMMENTS
10 POSTS0 COMMENTS
4 POSTS0 COMMENTS
- Advertisment -

Most Read