Nguyễn Thắng

11 POSTS0 COMMENTS

Chiến lược tuyển dụng hiệu quả trong Doanh nghiệp

Một sự thay đổi lớn đã được quan sát thấy trong thế giới việc làm kể từ những năm 1980. Thời đại của những...

Mô tả công việc và đặc điểm kỹ thuật công việc

Phân tích công việc là một công cụ chính để thu thập dữ liệu liên quan đến công việc. Kết quả của quá trình...

Mục đích chung và mục đích cụ thể của mô tả công việc

Mô tả công việc là tất cả về việc thu thập và ghi lại các dữ liệu cơ bản liên quan đến công việc...

Ưu điểm và nhược điểm của phân tích công việc

Mặc dù phân tích công việc đóng một vai trò quan trọng trong tất cả các hoạt động khác liên quan đến con người...

Các vấn đề với phân tích công việc

 Không có quy trình nào không có vấn đề và phục vụ đầy đủ mục đích. Phân tích công việc cũng không ngoại lệ...

Công cụ phân tích công việc

Công cụ phân tích công việc hỗ trợ tất cả các hoạt động quản lý bao gồm tuyển dụng và lựa chọn. Phân tích...

Phương pháp phân tích công việc

Phương pháp thu thập thông tin Mặc dù có một số phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc. Nhưng việc lựa...

Những gì cần thu thập trong quá trình phân tích công việc?

Thu thập thông tin liên quan đến công việc đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và thời gian. Quá trình này có thể trở nên...

Quy trình phân tích công việc

Đặt nhân viên ở đâu để có thể sử dụng tốt nhất kỹ năng và tài năng của họ? Làm thế nào để xác...

Mục đích của Phân tích Công việc

Phân tích công việc là làm gì? Như đã thảo luận, phân tích công việc là thu thập và ghi lại dữ liệu liên quan...

TOP AUTHORS

11 POSTS0 COMMENTS
17 POSTS0 COMMENTS
59 POSTS0 COMMENTS
13 POSTS0 COMMENTS
27 POSTS0 COMMENTS
1 POSTS0 COMMENTS
7 POSTS0 COMMENTS
14 POSTS0 COMMENTS
19 POSTS0 COMMENTS
10 POSTS0 COMMENTS
9 POSTS0 COMMENTS
7 POSTS0 COMMENTS
11 POSTS0 COMMENTS
10 POSTS0 COMMENTS
15 POSTS0 COMMENTS
14 POSTS0 COMMENTS
7 POSTS0 COMMENTS
10 POSTS0 COMMENTS
4 POSTS0 COMMENTS
- Advertisment -

Most Read