Thanh Loan

15 POSTS0 COMMENTS

Phương pháp đào tạo thông tin

Các Phương pháp đào tạo thông tin được sử dụng để dạy các dữ kiện và số liệu. Để phát triển sự thay đổi...

Chương trình đào tạo đặc biệt

Hầu hết các Chương trình đào tạo đặc biệt có bản chất là kỹ thuật hoặc hành vi. Nhưng vẫn có những khóa đào...

Mô hình đánh giá đào tạo của Kirkpatrick

Mô hình đánh giá đào tạo của Kirkpatrick và các tổ chức chi một số tiền lớn. Để đào tạo nhân viên của họ ở...

Ý nghĩa và lợi ích của Đánh giá Đào tạo

Đánh giá liên quan đến Ý nghĩa và lợi ích của Đánh giá Đào tạo. Việc đánh giá này được thực hiện bằng cách...

Phân tích lợi ích chi phí cho đào tạo

Như đã thảo luận trong các bài viết trước, điều rất quan trọng là phải đánh giá, phân tích lợi ích chi phí cho...

Ngăn ngừa Tái nghiện cho một Chương trình Đào tạo

Zig zagler nói. "Tái nghiện cho một Chương trình Đào tạo" Một trong những ý kiến ​​phản đối gay gắt về tính hữu ích...

Chuyển giao hiệu quả học tập trong quá trình đào tạo

Chuyển giao hiệu quả học tập trong quá trình đào tạo là gì ? Đào tạo trong một tổ chức nhằm phát triển các...

Hướng dẫn Đào tạo Nhân viên

Hướng dẫn Đào tạo Nhân viên là gì? Nhân viên cần được đào tạo thường xuyên để làm quen với phát triển, công nghệ,...

Thiết kế và Phát triển các Chương trình Đào tạo Hiệu quả

Thiết kế và Phát triển các chương trình Đào tạo  đóng vai trò rất quan trọng nâng cao năng lực của nhân viên. Nâng...

Phát triển một chương trình đào tạo

Xây dựng phát triển một chương trình đào tạo là bước tiếp theo sau khi đã tiến hành phân tích nhu cầu đào tạo....

TOP AUTHORS

11 POSTS0 COMMENTS
17 POSTS0 COMMENTS
59 POSTS0 COMMENTS
13 POSTS0 COMMENTS
27 POSTS0 COMMENTS
1 POSTS0 COMMENTS
7 POSTS0 COMMENTS
14 POSTS0 COMMENTS
19 POSTS0 COMMENTS
10 POSTS0 COMMENTS
9 POSTS0 COMMENTS
7 POSTS0 COMMENTS
11 POSTS0 COMMENTS
10 POSTS0 COMMENTS
15 POSTS0 COMMENTS
14 POSTS0 COMMENTS
7 POSTS0 COMMENTS
10 POSTS0 COMMENTS
4 POSTS0 COMMENTS
- Advertisment -

Most Read