Vũ Vân Anh

14 POSTS0 COMMENTS

Dữ liệu thứ cấp

Dữ liệu thứ cấp là dữ liệu đã được thu thập và sẵn có từ các nguồn khác. Dữ liệu như vậy rẻ hơn và...

Phương pháp quan sát

Phương pháp quan sát bao gồm quan sát con người hoặc máy móc về những gì mọi người thực sự làm hoặc những sự...

Kỹ thuật của Phương pháp Khảo sát

Chủ yếu có 4 phương pháp mà chúng tôi có thể thu thập dữ liệu thông qua Phương pháp khảo sát a.Phỏng vấn qua điện...

Phương pháp khảo sát

Phương pháp khảo sát là kỹ thuật thu thập dữ liệu bằng cách đặt câu hỏi cho những người được cho là có thông...

Nghiên cứu điển hình

1.Tìm hiểu khái quát  Các trường hợp riêng lẻ được thực hiện và nghiên cứu chi tiết từng trường hợp được thực hiện. Mục tiêu cơ...

Kĩ thuật chiếu xạ

1.Kỹ thuật chiếu xạ   Kỹ thuật ( kỹ thuật chiếu xạ ) là phương pháp điều tra gián tiếp và không có cấu trúc...

Phỏng vấn chuyên sâu

1.Khái quát chung về phỏng vẫn chuyên sâu Họ thường sử dụng các mẫu nhỏ và cũng tiến hành các cuộc phỏng vấn chuyên sâu...

Các loại hình nghiên cứu tiếp thị và ứng dụng của chúng

Nghiên cứu hay cụ thể hơn là nghiên cứu khám phá  có thể được phân loại dựa trên kỹ thuật (khảo sát, thí nghiệm,...

Nhóm trọng tâm trong nghiên cứu thị trường

1.Khái quát về nhóm trọng tâm  Nhóm trọng tâm còn được gọi là phỏng vấn nhóm hoặc thảo luận nhóm. Chúng được sử dụng để...

Khái niệm về Nghiên cứu Định tính và Định lượng

Như những cái tên gợi ý rằng nghiên cứu định lượng tạo ra dữ liệu số. Trong khi nghiên cứu định tính tạo ra...

TOP AUTHORS

11 POSTS0 COMMENTS
17 POSTS0 COMMENTS
59 POSTS0 COMMENTS
13 POSTS0 COMMENTS
27 POSTS0 COMMENTS
1 POSTS0 COMMENTS
7 POSTS0 COMMENTS
14 POSTS0 COMMENTS
19 POSTS0 COMMENTS
10 POSTS0 COMMENTS
9 POSTS0 COMMENTS
7 POSTS0 COMMENTS
11 POSTS0 COMMENTS
10 POSTS0 COMMENTS
15 POSTS0 COMMENTS
14 POSTS0 COMMENTS
7 POSTS0 COMMENTS
10 POSTS0 COMMENTS
4 POSTS0 COMMENTS
- Advertisment -

Most Read