Xuân Bách

4 POSTS0 COMMENTS

Trách nhiệm giải trình trong các quyết định của công ty

Trong cuộc thảo luận trước đây của chúng ta, chúng ta đã bắt gặp một thực tế rằng thật khó để thiết lập trách nhiệm...

Thế nào là Quản trị doanh nghiệp tốt?

Quản trị Doanh nghiệp là nghệ thuật chỉ đạo và kiểm soát tổ chức bằng cách cân bằng nhu cầu của các bên liên...

Tổng công ty: sự phát triển, các tính năng và mục đích của công ty

Công ty đã được định nghĩa theo nhiều cách như được giải thích bởi các cá nhân. Tuy nhiên các luật sư và nhà...

Tổng quan về Quản trị doanh nghiệp

.Quản trị doanh nghiệp về cơ bản là công bố chi tiết thông tin. Và giải trình về tình hình tài chính, hiệu suất,...

TOP AUTHORS

11 POSTS0 COMMENTS
17 POSTS0 COMMENTS
59 POSTS0 COMMENTS
13 POSTS0 COMMENTS
27 POSTS0 COMMENTS
1 POSTS0 COMMENTS
7 POSTS0 COMMENTS
14 POSTS0 COMMENTS
19 POSTS0 COMMENTS
10 POSTS0 COMMENTS
9 POSTS0 COMMENTS
7 POSTS0 COMMENTS
11 POSTS0 COMMENTS
10 POSTS0 COMMENTS
15 POSTS0 COMMENTS
14 POSTS0 COMMENTS
7 POSTS0 COMMENTS
10 POSTS0 COMMENTS
4 POSTS0 COMMENTS
- Advertisment -

Most Read