Home Uncategorized Chức năng tổ chức của quản lý

Chức năng tổ chức của quản lý

Tổ chức là chức năng tổ chức của quản lý tuân theo kế hoạch. Nó là một chức năng trong đó diễn ra sự đồng bộ và kết hợp của các nguồn lực con người, vật lực và tài chính. Tất cả ba nguồn lực đều quan trọng để có được kết quả. Do đó, chức năng tổ chức giúp đạt được các kết quả. Trên thực tế là quan trọng đối với hoạt động của một mối quan tâm. Theo Chester Barnard , “Tổ chức là một chức năng trong đó mối quan tâm có thể xác định các vị trí vai trò, các công việc liên quan và sự phối hợp giữa quyền hạn và trách nhiệm. Do đó, một nhà quản lý luôn phải tổ chức để đạt được kết quả.

Người quản lý thực hiện chức năng tổ chức của quản lý với sự trợ giúp

1. Xác định các hoạt động 

Tất cả các hoạt động phải được thực hiện trong một mối quan tâm phải được xác định trước tiên. Ví dụ, chuẩn bị các tài khoản, thực hiện bán hàng, lưu trữ hồ sơ, kiểm soát chất lượng, kiểm soát hàng tồn kho, vv. Tất cả các hoạt động này phải được nhóm và phân loại thành các đơn vị.

2. Tổ chức các hoạt động theo bộ phận 

Trong bước này, người quản lý cố gắng kết hợp và nhóm các hoạt động tương tự và có liên quan thành các đơn vị hoặc phòng ban. Việc tổ chức phân chia toàn bộ mối quan tâm thành các đơn vị và phòng ban độc lập được gọi là bộ phận.

3. Phân loại quyền hạn về chức năng tổ chức của quản lý

Một khi các phòng ban được thực hiện, người quản lý thích phân loại quyền hạn và mức độ của nó cho các nhà quản lý. Hoạt động đưa ra một cấp bậc cho các vị trí quản lý được gọi là hệ thống cấp bậc. 

Lãnh đạo cao nhất là xây dựng các chính sách. Quản lý cấp trung thành giám sát bộ phận và quản lý cấp dưới thành giám sát quản lý. Việc xác định rõ thẩm quyền giúp mang lại hiệu quả trong việc điều hành mối quan tâm. Điều này giúp đạt được hiệu quả trong việc điều hành một mối quan tâm. Điều này giúp tránh lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức. Tránh trùng lặp hoặc chồng chéo các nỗ lực. Điều này giúp mang lại sự suôn sẻ trong công việc của một đơn vị.

4. Phối hợp giữa quyền hạn và trách nhiệm 

Các mối quan hệ được thiết lập giữa các nhóm khác nhau. cho phép tương tác nhịp nhàng nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức. Mỗi cá nhân được biết về quyền hạn của mình và phải thực hiện mệnh lệnh từ ai. Họ phải chịu trách nhiệm giải trình cho ai và họ phải báo cáo cho ai. Một cơ cấu tổ chức rõ ràng được xây dựng và tất cả các nhân viên đều được biết về nó.

=> Nguồn bài viết: Quản lý tuân theo kế hoạch
=> Tham khảo thêm:  Giao tiếp quản lý

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments