Home Uncategorized Chương trình đào tạo đặc biệt

Chương trình đào tạo đặc biệt

Hầu hết các Chương trình đào tạo đặc biệt có bản chất là kỹ thuật hoặc hành vi. Nhưng vẫn có những khóa đào tạo khác không phải vậy. Những chương trình này thuộc phạm vi của các chương trình đào tạo đặc biệt. Được thực hiện với một chương trình nghị sự nhằm làm tốt quy trình trong tổ chức.

Sự đa dạng của lực lượng lao động có thể vừa tích cực vừa tiêu cực cho tổ chức. Tích cực ở chỗ nó mang lại cái nhìn mới mẻ và khác biệt cho người sau. Tiêu cực trong việc xây dựng nhóm có thể không dễ dàng như vậy. Các tập đoàn đa quốc gia sử dụng lực lượng lao động phải đối mặt với vấn đề phân biệt chủng tộc. Tương tự, các tổ chức ở tiểu lục địa châu Á, phải đối mặt với vấn đề quấy rối tình dục người lao động.

Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận ngắn gọn về các khóa đào tạo về hành vi và kỹ thuật .

1.Đào tạo Nhận thức về Đa dạng 

Xử lý sự đa dạng của lực lượng lao động là một trong những thách thức với các tổ chức. Họ phải đối mặt với các yêu cầu từ công nhân da màu, người nhập cư, người lớn tuổi, các nhóm dân tộc khác nhau. Đồng tính nam và đồng tính nữ về hành vi quấy rối tại nơi làm việc. 

Ngoài ra, cần phải giải quyết các giá trị của các nhóm nhân viên khác nhau. Ví dụ, thế hệ già sống theo một nhóm giá trị khác và phần trẻ cũng vậy.

2. Đào tạo về Quấy rối Tình dục

Những khóa đào tạo này chủ yếu được thực hiện ở các quốc gia phát triển, hoạt động ở các vị trí địa lý khác nhau. Những khóa đào tạo này không phổ biến các tổ chức ở các nước đang phát triển.

Hầu hết tất cả các loại hình tổ chức, không quan trọng họ kinh doanh gì. Họ hoạt động trong ngành gì. Và loại người họ đã thuê đều nhận được những lời phàn nàn về quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Nhiều tổ chức đưa ra các chính sách về quấy rối tình dục nhưng chúng thường không được truyền thông!

3.Chương trình đào tạo đặc biệt – Đào tạo về Sáng tạo 

Ngày càng có nhiều tổ chức muốn đổi mới và sáng tạo như một cách tồn tại và thể hiện. Điều này cuối cùng chỉ xảy ra khi mọi người của họ sáng tạo

– Nhiều tổ chức sử dụng phương pháp học tập trải nghiệm, các buổi động não để buộc nhân viên phải suy nghĩ theo kiểu “đột phá”. Và do đó khơi dậy khả năng sáng tạo tiềm ẩn trong họ. 

 Chương trình đào tạo đặc biệt

Nguồn bài viết : Chương trình đào tạo đặc biệt 

Xem thêm: Click vào đây !!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments