Home Uncategorized Đặc điểm của việc lập kế hoạch

Đặc điểm của việc lập kế hoạch

Đặc điểm của việc lập kế hoạch là các chương trình hành động hoặc bất kỳ danh sách, sơ đồ, bảng biểu được sắp xếp theo lịch trình, có thời hạn, chia thành các giai đoạn, các bước thời gian thực hiện, có phân bổ nguồn lực, ấn định những mục tiêu cụ thể và xác định biện pháp, sự chuẩn bị, triển khai thực hiện nhằm đạt được một mục tiêu,chỉ tiêu đã được đề ra. Thông thường kế hoạch được hiểu như là một khoảng thời gian cho những dự định sẽ hành động và thông qua đó ta hy vọng sẽ đạt được mục tiêu. Nói đến kế hoạch là nói đến những người vạch ra mà không làm nhưng họ góp phần vào kết quả đạt được như bản kế hoạch đề ra.

Các đặc điểm chính của việc lập kế hoạch.

1. Lập kế hoạch là định hướng mục tiêu.

a. Lập kế hoạch được thực hiện để đạt được mục tiêu mong muốn của doanh nghiệp.

b. Các mục tiêu được thiết lập nên được chấp nhận chung, nếu không những nỗ lực và năng lượng của cá nhân sẽ bị sai lệch và bị định hướng sai.

c. Lập kế hoạch xác định hành động sẽ dẫn đến các mục tiêu mong muốn một cách nhanh chóng và tiết kiệm.

d. Nó cung cấp cảm giác hướng đến các hoạt động khác nhau. Ví dụ: Maruti Udhyog đang cố gắng chiếm lĩnh một lần nữa Thị trường xe hơi Ấn Độ bằng cách tung ra các mẫu xe động cơ diesel.

2. Lập kế hoạch đang nhìn về phía trước.

a. Lập kế hoạch được thực hiện cho tương lai.

b. Nó đòi hỏi phải nhìn vào tương lai, phân tích nó và dự đoán nó.

c. Do đó việc lập kế hoạch dựa trên cơ sở dự báo.

d. Một kế hoạch là một tổng hợp của dự báo.

e. Đó là một khuynh hướng tinh thần cho những điều sẽ xảy ra trong tương lai.

3. Lập kế hoạch là một quá trình trí tuệ.

  1. Lập kế hoạch là một bài tập trí óc liên quan đến tư duy sáng tạo, khả năng phán đoán nhạy bén và trí tưởng tượng.
  2. Nó không phải là một phỏng đoán đơn thuần mà là một tư duy luân phiên.
  3. Người quản lý chỉ có thể chuẩn bị các kế hoạch hợp lý nếu anh ta có óc phán đoán, tầm nhìn xa và trí tưởng tượng sáng suốt.
  4. Lập kế hoạch luôn dựa trên các mục tiêu, dữ kiện và các ước tính được cân nhắc.

4. Lập kế hoạch liên quan đến sự lựa chọn & ra quyết định.

a. Lập kế hoạch về cơ bản liên quan đến sự lựa chọn giữa các phương án khác nhau.

b. Do đó, nếu chỉ có một đường lối hành động có thể xảy ra, thì không cần phải lập kế hoạch vì không có sự lựa chọn.

c. Vì vậy, ra quyết định là một phần không thể thiếu của việc lập kế hoạch.

d. Một người quản lý được bao quanh bởi không. trong số các lựa chọn thay thế. Anh ta phải chọn những thứ tốt nhất tùy theo yêu cầu và nguồn lực của doanh nghiệp.

5. Lập kế hoạch là chức năng chính của quản lý / Tính ưu tiên đặc điểm của việc lập kế hoạch.

a. Lập kế hoạch đặt nền tảng cho các chức năng khác của quản lý.

b. Nó phục vụ như một hướng dẫn cho việc tổ chức, biên chế, chỉ đạo và kiểm soát.

c. Tất cả các chức năng của quản lý được thực hiện trong khuôn khổ kế hoạch đã đề ra.

d. Do đó lập kế hoạch là chức năng cơ bản hay cơ bản của quản lý.

6. Đặc điểm của việc lập kế hoạch là một quá trình liên tục.

a. Lập kế hoạch là một chức năng không bao giờ kết thúc do môi trường kinh doanh năng động.

b. Các kế hoạch cũng được chuẩn bị cho từng thời kỳ cụ thể và vào cuối thời kỳ đó, các kế hoạch phải được đánh giá lại và xem xét theo yêu cầu mới và điều kiện thay đổi.

c. Việc lập kế hoạch không bao giờ kết thúc cho đến khi doanh nghiệp tồn tại các vấn đề, các vấn đề có thể tiếp tục xảy ra và chúng phải được giải quyết bằng cách lập kế hoạch hiệu quả.

7.Lập kế hoạch là tất cả những gì có sức lan tỏa.

a. Nó được yêu cầu ở tất cả các cấp quản lý và tất cả các bộ phận của doanh nghiệp.

b. Tất nhiên, phạm vi lập kế hoạch có thể khác nhau giữa các cấp.

c. Cấp cao nhất có thể quan tâm nhiều hơn đến việc lập kế hoạch cho toàn bộ tổ chức trong khi cấp trung gian có thể cụ thể hơn trong các kế hoạch của bộ phận và cấp dưới thực hiện các kế hoạch tương tự.

8. Lập kế hoạch được thiết kế để đạt hiệu quả.

a. Lập kế hoạch dẫn đến việc hoàn thành các mục tiêu với chi phí tối thiểu có thể.

b. Nó tránh lãng phí tài nguyên và đảm bảo sử dụng tài nguyên đầy đủ và tối ưu.

c. Một kế hoạch là vô giá trị hoặc vô ích nếu nó không coi trọng chi phí phát sinh cho nó.

d. Do đó việc lập kế hoạch phải tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc.

e. Việc lập kế hoạch dẫn đến việc sử dụng hợp lý con người, tiền bạc, vật liệu, phương pháp và máy móc.

9. Đặc điểm của việc lập kế hoạch là linh hoạt.

a. Lập kế hoạch được thực hiện cho tương lai.

b. Vì tương lai là không thể đoán trước, việc lập kế hoạch phải cung cấp đủ chỗ để đối phó với những thay đổi về nhu cầu của khách hàng, sự cạnh tranh, chính phủ. chính sách v.v.

c. Trong những hoàn cảnh thay đổi, kế hoạch hành động ban đầu phải được sửa đổi và cập nhật để thực tế hơn.

=> Nguồn bài viết: Đặc điểm của kế hoạch
=> Tham khảo thêm tại : Chức năng lập kế hoạch của quản lý

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments