Home Level 3 Diploma in Business (L3DB) Du học Anh Quốc với Level 3 Diploma in Business (L3DB)

Du học Anh Quốc với Level 3 Diploma in Business (L3DB)

Một số học viên hoàn thành văn bằng Level 3 Diploma in Business (L3DB) có mong muốn đi du học Anh quốc ở một số trường Đại học liên kết với NCC Education. Chúng ta cùng tìm hiểu những trường nào mà những học viên đó có thể liên thông sang nhé.

Anglia-Ruskin-University

1 – Anglia Ruskin University (Tại England)

a – Yêu cầu đầu vào

 • Một chương trình nền tảng được công nhận (L3DB nằm trong điều kiện này)
 • Bằng tú tài quốc tế Trình độ nâng cao quốc tế (Trình độ A)
 • Bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học – một năm lấy bằng liên quan với điểm trung bình chung là 7,0
 • Bằng cao đẳng / bằng tốt nghiệp đại học / Tốt nghiệp đại học – một năm lấy bằng liên quan với điểm trung bình chung là 7,0
 • Tiêu chí đầu vào tiêu chuẩn của Anglia Ruskin University cho các khóa học đại học là IELTS 6.0 hoặc tương đương, không có điểm nào thấp hơn 5.5 ở bất kỳ yếu tố nào trong bốn yếu tố (nghe, nói, đọc và viết).

b – Các chuyên ngành tại Anglia Ruskin University

 • BSc (Hons) Business Management
 • BSc (Hons) Business Management and Finance
 • BSc (Hons) Business Management and Leadership
 • BSc (Hons) Business with Economics
 • BSc (Hons) Business with Entrepreneurship
 • BSc (Hons) Business with Events
 • BSc (Hons) Business with Finance
 • BSc (Hons) Business with Human Resource Management
 • BSc (Hons) Business with Marketing
 • BSc (Hons) Business with Tourism
 • BSc (Hons) International Business Management

Kingston University

2 – Kingston University London (Tại England)

a – Yêu cầu đầu vào

 • Chứng chỉ Tốt nghiệp Phổ thông Trung học Phổ thông
 • Chứng chỉ dự bị Đại học quốc tế (L3DB đáp ứng yêu cầu này)
 • Yêu cầu về Tiếng Anh, Chứng chỉ IELTS đạt tối thiểu 6.0. Một số chuyên ngành yêu cầu đầu vào IELTS là 6.5

b – Các chuyên ngành tại Kingston University

 • BSc (Hons) Accounting & Finance with business experience (Year One Entry)
 • BSc (Hons) Business Management with business experience (Year One Entry)
 • BSc (Hons) International Business with business experience (Year One Entry)
 • BSc (Hons) Marketing & Advertising with business experience (Year One Entry)

Cover--Liverpool-Hope-University

3 – Liverpool Hope University (Tại England)

a – Yêu cầu đầu vào

 • Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông (THPT)
 • Cộng với 50% trong Chương trình Dự bị được công nhận (L3DB đáp ứng được yêu cầu này)
 • Yêu cầu về Tiếng Anh, chứng chỉ IELTS đạt 6.0 (hoặc tương đương). không có điểm nào thấp hơn 5.5 ở bất kỳ yếu tố nào trong bốn yếu tố (nghe, nói, đọc và viết)

b – Các chuyên ngành tại Liverpool Hope University

 • BA Business Management
 • BA Business Management and International Relations
 • BA Business Management and Law
 • BA Business Management and Marketing
 • BSc Geography
 • BA Geography and International Relations
 • BA Geography and Politics
 • BA Geography and Tourism
 • BA International Relations and Law
 • BA International Relations and Politics

University of Central Lancashire

4 – University of Central Lancashire

a – Yêu cầu đầu vào

 • Hoàn thành Năm Dự bị hoặc Năm 1 Đại học được công nhận tại Việt Nam.
 • Điểm trung bình 8.0 tại THPT (có thể được xét theo từng trường hợp).
 • Yêu cầu tiếng Anh đầu vào chuẩn – IELTS 6.0 hoặc tương đương

b – Các chuyên ngành tại University of Central Lancashire

 • BA (Hons) International Business
 • BA (Hons) Business and Management
 • BA (Hons) Business and Marketing
 • BSc (Hons) Sport Business Management
 • BA (Hons) Marketing
 • BA (Hons) Digital Marketing
 • BA (Hons) International Tourism Management
 • BA (Hons) International Hospitality Management
 • BA (Hons) Event Management

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments