Home Uncategorized Hướng dẫn Đào tạo Nhân viên

Hướng dẫn Đào tạo Nhân viên

Hướng dẫn Đào tạo Nhân viên là gì? Nhân viên cần được đào tạo thường xuyên để làm quen với phát triển, công nghệ, phần mềm mới nhất. Và sẵn sàng cho những trường hợp không lường trước được.

1. Cẩm nang hướng dẫn Đào tạo nhân viên
Cẩm nang đào tạo nhân viên là những cuốn cẩm nang nhỏ được các nhà quản lý đào tạo trao cho nhân viên để họ tham khảo trong tương lai. Sổ tay đào tạo nhân viên nên bao gồm:

  • Thông tin liên quan sẽ giúp nhân viên nâng cao năng lực của họ. Cuối cùng tăng năng suất của họ và mang lại lợi ích cho tổ chức.
  • Cá nhân có xu hướng quên mọi thứ sau một khoảng thời gian nhất định.
  • Sổ tay đào tạo nhân viên giúp họ nhớ lại bất cứ điều gì đã được dạy cho họ trong các buổi đào tạo khác nhau. Bạn cũng có thể đặt một cái tên đẹp cho sổ tay đào tạo của mình.

Sổ tay đào tạo nhân viên là nỗ lực hợp tác của tất cả các nhà đào tạo. Nhằm tổng hợp thông tin, diễn biến các lĩnh vực tương ứng. Cập nhật mới cho nhân viên để giúp họ có được những kỹ năng và kiến ​​thức mới. 

2. Định dạng sổ tay đào tạo.

Có thể có hai định dạng cho sổ tay đào tạo:

  •  Một trong đó sẽ cung cấp thông tin về các chính sách và quy tắc và quy định của công ty. Mọi nhân viên bất kể họ được chỉ định ở đâu đều cần phải tuân theo. Những tài liệu hướng dẫn như vậy phải được giao cho nhân viên ngay khi anh ta bước vào tổ chức.
  • Nó giúp ứng viên mới hiểu các hệ thống và quy trình nội bộ của công ty. Các sổ tay đào tạo nhân viên như vậy cung cấp một cái nhìn chi tiết về thời gian của công ty. Quy định về trang phục, luật lao động, kỹ thuật an toàn. Thời gian ăn trưa, chính sách nghỉ phép, hệ thống cấp bậc, hệ thống báo cáo, hệ thống chấm điểm.

3. Vai trò của sổ tay đào tạo.

  • Sổ tay hướng dẫn đào tạo cụ thể giúp nhân viên có được bộ kỹ năng bổ sung. Giúp họ vượt trội hơn các đồng nghiệp của mình và tạo dấu ấn của riêng họ. Các sổ tay đào tạo như vậy cũng có thể tập trung vào nhiệm vụ và vai trò cụ thể.
  • Những hướng dẫn như vậy hướng dẫn nhân viên thực hiện nhiệm vụ của họ một cách hoàn hảo. Giúp họ nếu họ gặp khó khăn ở đâu đó. Sổ tay đào tạo một chuyên gia tiếp thị sẽ khác với sổ tay của một giám đốc điều hành MIS. 

=> Chuyên gia tiếp thị cần được đào tạo về định vị thương hiệu, kỹ năng mềm, quản lý thời gian, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lắng nghe hiệu quả,… Sổ tay đào tạo nhân viên của một giám đốc MIS nên làm sáng tỏ các định dạng báo cáo, excel, 

Hướng dẫn Đào tạo Nhân viên

Nguồn bài viết: https://www.managementstudyguide.com/employee-training-manual.htm

Tìm hiểu thêm: Click vào đây !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments