Home Tài chính kế toán Khái niệm thực thể trong kế toán tài chính

Khái niệm thực thể trong kế toán tài chính

Khái niệm thực thể là một trong những nguyên lý trung tâm của kế toán. Do đó, sự hiểu biết về những điều tương tự là điều tối quan trọng đối với học sinh. Tuy nhiên, khái niệm thực thể ra đời như một giải pháp cho một vấn đề mà những người làm kế toán trước đây phải đối mặt. Để hiểu được những lợi ích của giải pháp được cung cấp, trước tiên chúng ta phải nhìn vào vấn đề.

1. Nhầm lẫn trong đo lường

Trên thực tế, một công việc kinh doanh chỉ là một khía cạnh khác trong cuộc sống của một người. Khi nhiều người tập hợp lại và khởi nghiệp, đó là nỗ lực của cả tập thể.

Tuy nhiên, điều này có thể gây nhầm lẫn cho kế toán. Hãy tưởng tượng hạch toán chi phí cá nhân và kinh doanh với nhau. Các kế toán sẽ không bao giờ có thể đưa ra một bức tranh chính xác về lợi nhuận.

2. Tách các mối quan tâm

Để giải quyết vấn đề này, kế toán đã tạo ra khái niệm thực thể. Đây là sự tách biệt giữa các mối quan tâm cá nhân và nghề nghiệp của doanh nhân.

Đối với mục đích của kế toán, doanh nghiệp được coi là một thực thể độc lập và tách biệt với doanh nghiệp của nó.

Tách các mối quan tâm

3. Tình trạng pháp lý Không liên quan

Việc tách biệt các mối quan tâm trong kế toán không phụ thuộc vào tình trạng pháp lý của tổ chức. Trong thực tế, một số hình thức tổ chức như công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng.

Được coi là các pháp nhân riêng biệt trong khi các hình thức khác. Như công ty hợp danh và công ty sở hữu riêng được coi là một phần của pháp nhân của chủ sở hữu. Kế toán không phân biệt điều này.

4. Hàm ý

Khái niệm đơn vị có thể là một giả định phù hợp và hiển nhiên của kế toán. Tuy nhiên, các hàm ý do đó giả định tạo ra vừa là khởi đầu vừa là phản trực giác.

Hàm ý

Dưới đây là một cái nhìn về các tác động:

a. Vốn xuất hiện dưới dạng trách nhiệm pháp lý:

Trong cách sử dụng hàng ngày, chúng ta coi từ trách nhiệm pháp lý với hàm ý tiêu cực. Mặt khác, chúng tôi coi vốn với hàm ý tích cực. Nếu bạn hỏi một giáo dân rằng liệu vốn có nên được coi là một khoản nợ phải trả hay không, họ chắc chắn sẽ nói “Không”.

Tuy nhiên, đó chính xác là những gì cần phải làm. Trong kế toán, vốn luôn xuất hiện dưới các khoản nợ phải trả, khi bảng cân đối kế toán được lập. Điều này là do khái niệm thực thể.

Khái niệm thực thể coi công ty tách biệt với chủ sở hữu của nó. Như vậy, vốn là tiền mà chủ sở hữu đã cho công ty vay.

Đây là lý do tại sao nó xuất hiện ở bên nợ phải trả của báo cáo tài chính của công ty. Nếu bạn chuẩn bị báo cáo tài chính cá nhân của chủ sở hữu, vốn giống như tài sản của họ sẽ xuất hiện.

b. Lợi nhuận xuất hiện dưới dạng trách nhiệm pháp lý:

Lợi nhuận không là gì khác ngoài sự gia tăng vốn. Do đó, phù hợp với khái niệm thực thể, lợi nhuận cũng được tính như một khoản nợ phải trả.

Nguồn bài viết: Tại đây
Tham khảo thêm: Tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments