Home Uncategorized Lý thuyết năng lực cốt lõi của chiến lược

Lý thuyết năng lực cốt lõi của chiến lược

Lý thuyết năng lực cốt lõi của chiến lược là lý thuyết chiến lược quy định các hành động mà các công ty phải thực hiện để đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Khái niệm về năng lực cốt lõi chỉ ra rằng các công ty phải phát huy thế mạnh của mình. Hoặc các lĩnh vực hoặc chức năng mà họ có năng lực. 

Ngoài ra, lý thuyết này cũng xác định những gì hình thành nên năng lực cốt lõi và điều này có nghĩa là đối thủ cạnh tranh không dễ bắt chước, nó có thể được sử dụng lại trên các thị trường mà công ty phục vụ và sản phẩm mà công ty tạo ra, và nó phải tăng thêm giá trị.

Cho người dùng cuối hoặc người tiêu dùng nhận được lợi ích từ nó. Nói cách khác, công ty phải định hướng chiến lược của mình để khai thác các lý thuyết năng lực cốt lõi. Năng lực cốt lõi là cơ sở cơ bản cho giá trị gia tăng của công ty .

1. Năng lực cốt lõi và chiến lược

Thuật ngữ năng lực cốt lõi được đặt ra bởi các chuyên gia quản lý hàng đầu. CK Prahalad và Gary Hamel trong một bài báo trên Tạp chí Harvard Business Review nổi tiếng. 

Bằng cách cung cấp cơ sở cho các công ty cạnh tranh. Đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững, Prahalad và Hamel đã đi tiên phong trong khái niệm và đặt nền tảng. Cho các công ty làm theo trong thực tế.

Một số năng lực cốt lõi mà các công ty có thể có bao gồm sự vượt trội về kỹ thuật. Quản lý quan hệ khách hàng và các quy trình có hiệu quả cao. Nói cách khác, mỗi công ty có một lĩnh vực cụ thể mà nó làm tốt so với các đối thủ cạnh tranh, lĩnh vực xuất sắc này có thể được công ty sử dụng lại ở các thị trường và sản phẩm khác. Cuối cùng, lĩnh vực thế mạnh làm tăng thêm giá trị cho người tiêu dùng. 

Ý nghĩa đối với thực tiễn trong thế giới thực. Là các năng lực cốt lõi phải được nuôi dưỡng và xây dựng mô hình kinh doanh xung quanh chúng. Thay vì tập trung quá nhiều vào các lĩnh vực mà công ty không có năng lực. 

Điều này không có nghĩa là các năng lực khác phải bị bỏ qua hoặc bỏ qua. Thay vào đó, ý tưởng đằng sau khái niệm này. Là các công ty phải tận dụng thế mạnh cốt lõi của họ và phát huy lợi thế của họ.

2. Một số ví dụ về năng lực chiến lược

Nếu chúng ta lấy ví dụ từ các công ty trong thế giới thực và đánh giá năng lực cốt lõi của họ. Chúng ta thấy rằng nhiều công ty đã được hưởng lợi từ việc áp dụng lý thuyết này. Họ đã thành công trong việc đạt được lợi thế cạnh tranh và lợi thế chiến lược bền vững. 

Lý thuyết năng lực cốt lõi của chiến lược
Lý thuyết năng lực cốt lõi của chiến lược

Ví dụ, năng lực cốt lõi của Tập đoàn Walt Disney nằm ở khả năng làm hoạt hình. Thiết kế các chương trình của mình, nghệ thuật kể chuyện đã được công ty hoàn thiện và việc vận hành các công viên giải trí của họ được thực hiện một cách hiệu quả và năng suất. 

Do đó, Tập đoàn Walt Disney sẽ được khuyên nên định cấu hình chiến lược của mình xung quanh những năng lực cốt lõi này. Xây dựng một mô hình kinh doanh bổ sung cho những năng lực này.

3. Bớt tư tưởng

Khía cạnh quan trọng cần lưu ý là năng lực cốt lõi cung cấp cho các công ty một khuôn khổ. Để họ có thể xác định điểm mạnh cốt lõi của mình và lập chiến lược cho phù hợp . 

Tất nhiên, việc xác định và đánh giá năng lực cốt lõi phải được thực hiện một cách chính xác. Và đáng tin cậy nhất có thể vì việc thoái vốn các lĩnh vực không phải cốt lõi không được dẫn đến việc doanh nghiệp bỏ sót. Các lĩnh vực hoạt động chính và lợi thế cạnh tranh. 

Cuối cùng, cần phải thận trọng khi xây dựng cơ cấu tổ chức xung quanh các năng lực cốt lõi. Để tránh tình trạng xác định nhiều hoặc quá ít năng lực dẫn đến dư thừa hoặc khan hiếm.

=> Nguồn bài viết : Tại đây
=> Xem thêm : Đa dạng hóa như một chiến lược doanh nghiệp khả thi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments