Home Uncategorized Mô hình đánh giá đào tạo của Kirkpatrick

Mô hình đánh giá đào tạo của Kirkpatrick

Mô hình đánh giá đào tạo của Kirkpatrick và các tổ chức chi một số tiền lớn. Để đào tạo nhân viên của họ ở nhiều cấp độ và năng lực, hành vi và kỹ thuật khác nhau. Hàng năm, các công cụ mới được thiết kế để phục vụ cho phong cách học tập cá nhân. Để làm cho việc đào tạo hiệu quả hơn. Sau tất cả, một tổ chức quan tâm đến chi tiêu của mình và lợi nhuận như nhau!

Donald Kirkpatrick, giáo sư danh dự, đại học Wisconsin đã bắt đầu nghiên cứu đánh giá hiệu quả của việc đào tạo từ rất sớm trong cuộc đời của mình . Công trình đầu tiên của ông về vấn đề tương tự được xuất bản vào năm 1959. Trên tạp chí của Hiệp hội các Giám đốc Đào tạo Hoa Kỳ. Ông đặt ra bốn cấp độ để đánh giá bất kỳ khóa đào tạo nào . Mô hình này được cho là phổ biến nhất để đánh giá trong quá trình sử dụng. Nó đơn giản, rất linh hoạt và đầy đủ. Bốn cấp độ như được mô tả bởi Kirkpatrick như sau:

1. Phản ứng

Phản ứng có nghĩa là những người tham gia đã phản ứng với khóa đào tạo một cách thuận lợi như thế nào. Việc đánh giá này chủ yếu mang tính chất định lượng và là một phản hồi cho đào tạo và giảng viên. Công cụ thu thập phổ biến nhất là bảng câu hỏi phân tích nội dung, phương pháp luận, cơ sở vật chất và nội dung khóa học.

2.Học tập

Ở cấp độ học tập, việc đánh giá được thực hiện trên cơ sở thay đổi ASK của học viên. Đánh giá bao gồm quan sát và phân tích giọng nói, hành vi, văn bản. Các công cụ khác được sử dụng ngoài việc quan sát là phỏng vấn, khảo sát, kiểm tra trước và sau,…

3. Hành vi

Đánh giá hành vi phân tích sự chuyển giao học tập từ khóa đào tạo đến nơi làm việc. Ở đây, công cụ chính để đánh giá chủ yếu là quan sát. Ngoài việc quan sát, kết hợp bảng câu hỏi và 360 phản hồi cũng được sử dụng.

4. Các kết quả

Giai đoạn kết quả thực hiện đánh giá hướng tới điểm mấu chốt của tổ chức. Ở đây, định nghĩa về kết quả phụ thuộc vào mục tiêu của chương trình đào tạo. Việc đánh giá được thực hiện bằng cách sử dụng một nhóm kiểm soát cho phép thời gian nhất định để đạt được kết quả.

Có nhiều mô hình khác độc đáo theo những cách riêng của chúng như đã đề cập trước đó.  Mô hình đánh giá đào tạo của Kirkpatrick là mô hình được chấp nhận và sử dụng rộng rãi trong tất cả các ngành công nghiệp và với các ứng dụng rộng rãi hơn.

Mô hình đánh giá đào tạo của Kirkpatrick

Nguồn bài viết: Đào tạo và phát triển 

Xem thêm: Tại đây !!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments