Home Khả năng Lãnh đạo Mối quan hệ và sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản...

Mối quan hệ và sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý

Có nhiều người chưa phân biệt được lãnh đạo và quản lý. Bài viết này sẽ cung cấp những thông tin về mối quan hệ và sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý.

1. Mối quan hệ giữa lãnh đạo và quản lý

Lãnh đạo, quản lý là những thuật ngữ thường được coi là đồng nghĩa. Cần phải hiểu rằng lãnh đạo là một phần thiết yếu của quản lý hiệu quả. Là một thành phần quan trọng của quản lý. Hành vi lãnh đạo đáng chú ý nhấn mạnh vào việc xây dựng một môi trường trong đó mỗi nhân viên đều phát triển và vượt trội. Khả năng lãnh đạo được định nghĩa là tiềm năng ảnh hưởng và thúc đẩy các nỗ lực của nhóm hướng tới việc hoàn thành các mục tiêu. Ảnh hưởng này có thể bắt nguồn từ các nguồn chính thức, chẳng hạn như nguồn cung cấp từ việc giành được vị trí quản lý trong một tổ chức.

Một nhà quản lý phải có những đặc điểm của một nhà lãnh đạo. Tức là anh ta phải có những phẩm chất lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo phát triển và bắt đầu các chiến lược xây dựng và duy trì lợi thế cạnh tranh. Các tổ chức yêu cầu sự lãnh đạo mạnh mẽ và quản lý mạnh mẽ để đạt được hiệu quả tổ chức tối ưu.

2. Sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý

a. sự khác biệt cơ bản

  • Trong khi các nhà quản lý đặt ra cấu trúc và phân quyền và trách nhiệm, các nhà lãnh đạo đưa ra định hướng bằng cách phát triển tầm nhìn của tổ chức và truyền đạt nó cho nhân viên và truyền cảm hứng để họ đạt được nó.
  • Trong khi quản lý bao gồm tập trung vào việc lập kế hoạch, tổ chức, biên chế, chỉ đạo và kiểm soát; lãnh đạo chủ yếu là một bộ phận của chức năng chỉ đạo của quản lý. Các nhà lãnh đạo tập trung vào việc lắng nghe, xây dựng mối quan hệ, làm việc nhóm, truyền cảm hứng, động viên và thuyết phục những người đi theo.
  • Trong khi một nhà lãnh đạo nhận được quyền hạn của mình từ những người theo dõi của mình, một nhà quản lý nhận được quyền lực của mình nhờ vị trí của anh ta trong tổ chức.

b. những khác biệt khác

  • Trong khi các nhà quản lý tuân theo các chính sách và quy trình của tổ chức, các nhà lãnh đạo làm theo bản năng của riêng họ.
  • Quản lý là khoa học hơn vì các nhà quản lý chính xác, có kế hoạch, tiêu chuẩn, logic và nhiều đầu óc hơn. Mặt khác, lãnh đạo là một nghệ thuật. Trong một tổ chức, nếu các nhà quản lý là bắt buộc, thì các nhà lãnh đạo là điều cần thiết / cần thiết.
  • Trong khi ban quản lý đề cập đến khía cạnh kỹ thuật trong một tổ chức hoặc nội dung công việc; lãnh đạo giải quyết khía cạnh con người trong một tổ chức.
  • Trong khi quản lý đo lường / đánh giá mọi người bằng tên của họ, hồ sơ quá khứ, kết quả hoạt động hiện tại; Ban lãnh đạo nhìn nhận và đánh giá các cá nhân là người có tiềm năng đối với những thứ không thể đo lường được, tức là nó liên quan đến tương lai và hiệu suất của mọi người nếu tiềm năng của họ được khai thác hết.
  • Nếu quản lý là phản ứng, lãnh đạo là chủ động.
  • Quản lý dựa nhiều hơn vào giao tiếp bằng văn bản, trong khi lãnh đạo dựa nhiều hơn vào giao tiếp bằng lời nói.

=> Nguồn bài viết: Lãnh đạo và Quản lý – Mối quan hệ & Sự khác biệt
=> Xem thêm : Làm thế nào để xây dựng một doanh nghiệp nhanh nhẹn?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments