Home Ngành Marketing Mục đích chung và mục đích cụ thể của mô tả công...

Mục đích chung và mục đích cụ thể của mô tả công việc

Mô tả công việc là tất cả về việc thu thập và ghi lại các dữ liệu cơ bản liên quan đến công việc bao gồm chức danh công việc, vị trí công việc, tóm tắt công việc, nhiệm vụ công việc, thông tin báo cáo, điều kiện làm việc, công cụ, máy móc và thiết bị sẽ được sử dụng và các mối nguy hiểm và rủi ro liên quan đến nó. Bản mô tả công việc có thể có hoặc không có mục đích cụ thể. Nó phụ thuộc vào những gì nhà quản lý nhân sự muốn xác định. Và mục tiêu của việc tiến hành quá trình phân tích công việc là gì.

Bản Mô Tả Công Việc Là Gì, Muốn Lập Đúng Cần Biết Điều Này – VinaTrain Việt  Nam

Mô tả công việc là một bản tóm tắt các kết quả phân tích công việc. Nó giúp người quản lý xác định những gì một nhân viên phải làm khi làm việc. Mục đích của mô tả công việc phụ thuộc vào mức độ chi tiết của kết quả công việc. Mô tả công việc được thực hiện cho mục đích chung. Thường bao gồm xác định công việc (chức danh, chỉ định, vị trí). Và tuyên bố về nhiệm vụ và chức năng của một nhân viên tiềm năng hoặc hiện tại. Một bản mô tả công việc cụ thể bao gồm thông tin chi tiết về loại công việc. Cách nó phải được thực hiện và những gì dự kiến ​​sẽ được giao. Hãy thảo luận về mục đích chung và mục đích cụ thể của nó.

Mô tả công việc Mục đích

Mục đích chung của Mô tả công việc

Tải mẫu bảng mô tả công việc và cách viết đúng tiêu chuẩn 2021

Các mô tả công việc có mục đích chung được các tổ chức sử dụng để tìm thông tin cơ bản về một công việc cụ thể. Mặc dù dữ liệu bao gồm các nhiệm vụ của người lao động. Nhưng không chứa các nhiệm vụ phụ, tiêu chuẩn thực hiện và cơ sở để đánh giá công việc.

Ưu điểm

Lợi ích chính của mô tả công việc có mục đích chung là không tiêu tốn nhiều thời gian. Nhanh chóng cung cấp thông tin cơ bản cho người quản lý. Nó không đòi hỏi nhiều nỗ lực của con người và rất dễ dàng và thuận tiện để thực hiện. Ngoài ra, một nhà phân tích công việc không phải thực hiện nghiên cứu sâu để tìm các chi tiết.

Nhược điểm

Nhược điểm chính của mô tả công việc có mục đích chung là nó không cung cấp cho người quản lý thông tin đầy đủ về bối cảnh công việc và các nhiệm vụ phụ. Đôi khi, người quản lý có thể không trích xuất được thông tin chính xác từ lượng dữ liệu nhỏ như vậy.

Mục đích cụ thể của Mô tả công việc

Bản Mô Tả Công Việc Là Gì? Sự Cần Thiết Của Bản Mô Tả Công Việc

Mô tả công việc mục đích cụ thể bao gồm thông tin chi tiết về trách nhiệm công việc của một nhân viên. Nó cũng bao gồm các nhiệm vụ phụ, các chức năng cần thiết và các nhiệm vụ công việc chi tiết. Nó liên quan đến rất nhiều chi tiết như nhân viên cần phải làm gì, làm như thế nào và tiêu chuẩn thực hiện là gì, v.v.

Ưu điểm

Lợi ích chính của mô tả công việc theo mục đích cụ thể là nó cung cấp nhiều thông tin để đánh giá hiệu quả công việc và xác định nhu cầu đào tạo của nhân viên. Nó đóng vai trò là cơ sở cho tất cả các quy trình nhân sự khác bao gồm tuyển dụng và lựa chọn, đánh giá hiệu suất, quyết định lương thưởng và nhiều quy trình khác.

Nhược điểm

Mặc dù nó hỗ trợ các nhà quản lý trong quá trình ra quyết định. Nhưng nó có những hạn chế riêng. Tuy nhiên, quá trình này có thể mất rất nhiều thời gian và tiêu tốn nỗ lực của con người. Kể từ đó, nó liên quan đến việc thu thập thông tin chi tiết; Bản chất thiên vị của nhà phân tích công việc có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng. Dữ liệu được thu thập có thể không chính xác 100%.

Vì vậy, có thể nói rằng thông tin thu thập được trong quá trình phân tích công việc. Sẽ xác định mục đích của mô tả công việc. Nếu dữ liệu được thu thập là cực kỳ cơ bản. nó sẽ chỉ phục vụ cho mục đích chung. Do đó, không thể được sử dụng để đưa ra các quyết định quản lý. Mặt khác, dữ liệu chi tiết phục vụ cho mục đích cụ thể và có thể dễ dàng sử dụng trong khi đưa ra các quyết định quan trọng.

Link bài viết gốc:https://www.managementstudyguide.com/job-description-purpose.htm

Xem thêm: Ưu điểm và nhược điểm của phân tích công việc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments