Home Level 3 Diploma in Business (L3DB) Nội dung đào tạo Level 3 Diploma in Business (L3DB)

Nội dung đào tạo Level 3 Diploma in Business (L3DB)

Bạn đang nghiên cứu nội dung đào tạo của văn bằng Level 3 Diploma in Business (L3DB) của NCC Education phải không? Vậy thì bài viết này sẽ phân tích cho bạn những phần quan trọng trong nội dung đào tạo, bao gồm các nội dung dưới đây:

1 – Yêu cầu đầu vào của Level 3 Diploma in Business (L3DB)

Để được vào học chứng chỉ NCC Education Level 3 Diploma in Business học viên phải đạt một trong ba điều kiện dưới đây:

 • Học viện đã đạt bất kỳ chứng chỉ quốc tế nào tương đương với giáo dục trung học được NCC Education cho là có thể chấp nhận được
 • Hoặc đã học bằng tiếng Anh ở cấp THCS.
 • Hoặc đã đạt điểm hợp lệ từ 5.5 trở lên trong kỳ thi IELTS của Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế (IELTS) hoặc tương đương. Ngoài ra, học sinh có thể tham gia Bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cấp cao miễn phí của NCC Education do Học viện Kinh doanh quốc tế tổ chức.

Entry requirements Level 3 Diploma in Business (L3DB)

2 – Nội dung đào tạo Level 3 Diploma in Business (L3DB)

Nội dung đào tạo của L3DB bao gồm 5 chủ đề chính sau đây:

 • Kỹ năng học tập và kỹ năng giao tiếp
 • Nghiên cứu văn hóa
 • Giới thiệu về kinh doanh
 • Giới thiệu về Kế toán và Kinh tế
 • Toán học nền tảng

2.1 – Chủ đề 1: Kỹ năng học tập và kỹ năng giao tiếp

a – Chủ đề 1 mang lại cho học viên những khả năng gì?

 • Học viên có thể ghi chú hiệu quả từ nhiều nguồn khác nhau
 • Học viên có thể hiểu cách tìm ra ý nghĩa của nội dung không quen thuộc
 • Học viên hiểu các bước phổ biến trong nghiên cứu công việc học tập
 • Học viên có thể tạo ra một tác phẩm học thuật phù hợp với cấp độ này, sau một quá trình soạn thảo
 • Học viên hiểu rõ các cách học khác nhau

b – Nội dung chi tiết các kiến thức của chủ đề 1

 • Nâng cao khả năng học tập
 • Đọc sách giáo khoa và Ghi chú
 • Lấy thông tin trong bài giảng
 • Nghiên cứu Thư viện và Viết một bài luận
 • Dựa trên tạp chí Nghiên cứu cho bài luận
 • Nghiên cứu Internet để Viết luận
 • Viết một nghiên cứu Báo cáo
 • Kiểm tra và Đánh giá

2.2 – Chủ đề 2:  Toán học cơ sở

a – Chủ đề 2 mang lại cho học viên những khả năng gì?

 • Học viên có thể thực hiện một loạt các phép tính đại số
 • Học viên có thể giải một loạt các phương trình Tính toán cơ bản
 • Học viên có thể trình bày dữ liệu dưới dạng đồ họa
 • Học viên hiểu các nguyên tắc cơ bản của phép tính vi phân
 • Hiểu các nguyên tắc cơ bản của Phép tính Tích phân
 • Học viên hiểu được các biện pháp phân tán
 • Học viên hiểu các nguyên tắc cơ bản của Xác suất

b – Nội dung chi tiết các kiến thức của chủ đề 2

 • Giới thiệu về Đại số
 • Sử dụng phương trình đại số
 • Giải quyết phương trình Đại số sử dụng đồ thị
 • Giới thiệu về Khác biệt Giải tích
 • Giới thiệu về Tích phân Giải tích
 • Trình bày dữ liệu
 • Thống kê
 • Hiểu sự phân tán

Noi-dung-dao-tao-Level-3-Diploma-in-Business-L3DB

2.3 – Chủ đề 3:  Nghiên cứu Văn hóa

a – Chủ đề 3 mang lại cho học viên những khả năng gì?

 • Học viên hiểu được khái niệm văn hóa, giá trị văn hóa và sự khác biệt như thế nào các nền văn hóa có thể được xác định.
 • Học viên hiểu được cách thức chính trị và hệ thống giáo dục của nước ngoài khác với của họ
 • Hiểu văn hóa kinh doanh như thế nào của một quốc gia nước ngoài khác với của họ sở hữu
 • Học viên hiểu được mối quan hệ giữa công nghệ kỹ thuật số, truyền thông và văn hoá

b – Nội dung chi tiết các kiến thức của chủ đề 3

 • Văn hóa là gì?
 • Nên văn hóa con là như thế nào
 • Hiểu về chính quyền
 • Hiểu về giá trị
 • Hiểu về hệ thống giáo dục quốc dân
 • Ứng dụng vào Giáo dục đại học
 • Thế nào là công việc
 • Văn hóa công nghệ

2.4 – Chủ đề 4:  Giới thiệu về Kinh doanh

a – Chủ đề 4 mang lại cho học viên những khả năng gì?

 • Học viên hiểu các loại khác nhau của doanh nghiệp và chức năng của chúng
 • Hiểu một loạt về cấu trúc quản lý và kiến thức cơ bản về kinh doanh
 • Có thể thể hiện sự hiểu biết về các nguyên tắc tiếp thị cơ bản trong kinh doanh
 • Hiểu các khái niệm cơ bản về sản xuất
 • Có thể sử dụng một số khái niệm về kinh doanh chính

b – Nội dung chi tiết các kiến thức của chủ đề 4

 • Các Khái niệm kinh doanh
 • Giới thiệu về môi trường kinh doanh
 • Hiểu về Sản xuất và chất lượng
 • Hiểu về con người quy trình
 • Kiến thức về Marketing

2.5 – Chủ đề 5: Giới thiệu về Kế toán và Kinh tế

a – Chủ đề 5 mang lại cho học viên những khả năng gì?

 • Hiểu các khía cạnh cơ bản của kế toán
 • Hiểu các khía cạnh cơ bản của kinh tế học
 • Hiểu cách thị trường hoạt động
 • Hiểu vai trò của tiền tệ, lãi suất và lạm phát trong lĩnh vực kế toán và kinh tế
 • Có thể áp dụng một số khái niệm chính trong kế toán

b – Nội dung chi tiết các kiến thức của chủ đề 5

 • Giới thiệu tổng quan về kinh tế
 • Tổng quan về cung và cầu
 • Kiến thức về Cấu trúc thị trường và cạnh tranh
 • Thu nhập và sản lượng của các quốc gia
 • Chủ đề kiến thức về Tiền, lãi suất và tỷ lệ lạm phát
 • Giới thiệu về các thứ nguyên quốc tế
 • Giới thiệu kiến thức về kế toán
 • Kiến thức về Sổ sách kế toán
 • Điều chỉnh cuối kỳ
 • Lập Báo cáo Tài chính
 • Phiên dịch Báo cáo tài chính
 • Tổng quan về kinh tế

3 – Đánh giá Kết quả và cấp Giấy chứng nhận Level 3 Diploma in Business (L3DB)

Học viện Kinh doanh quốc tế được NCC Education ủy quyền đánh giá kết quả và cấp giấy chứng nhận cho học viên hoàn thành L3DB ở ba mức độ như sau:

 • Giấy chứng nhận điểm Đạt được trao cho học viên có điểm dao động từ 40 đến 59 điểm
 • Bằng khen được trao cho học viên có đơn vị điểm tổng thế từ 60 đến 69 điểm
 • Giấy chứng nhận điểm xuất sắc được trao cho học viên có điểm tổng thế từ 70 điểm trở lên

Những học viên có điểm tổng thể dưới 40 điểm được xếp vào loại không đạt và có thể buộc thôi học. Điểm đánh giá cuối cùng sẽ được trao khi tất cả các đơn vị hoàn thành xuất sắc. Điều này được tính bằng cách tìm điểm trung bình của tất cả các đơn vị tạo nên chứng chỉ. Xin lưu ý rằng trong những trường hợp ngoại lệ, NCC Education có thể được yêu cầu thay đổi thuật toán để tính điểm chứng chỉ cuối cùng cho người học nhằm đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn theo thời gian. Bất kỳ thay đổi cần thiết nào đối với thuật toán này sẽ được NCC Education chia sẻ ngay với các Trung tâm và người học.

=> Tải file giới thiệu chi tiết của Level 3 Diploma in Business (L3DB): Tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments