Home Tài chính kế toán Quy tắc vàng của kế toán

Quy tắc vàng của kế toán

Quy tắc kế toán là những quy ước, chuẩn mực chỉ dẫn, hướng dẫn trong toàn bộ quá trình kế toán. Phục vụ lập báo cáo tài chính được thống nhất, chính xác và có thể đối chiếu, so sánh.

1. Vấn đề với các quy tắc ghi có ghi nợ
Hệ thống ghi nợ và ghi có là nền tảng của hệ thống ghi sổ kép. Nó rất hữu ích, tuy nhiên đồng thời rất khó sử dụng trong thực tế. Việc hiểu hệ thống ghi nợ và tín dụng có thể đòi hỏi một nhân viên tinh thông. Tuy nhiên, không công ty nào có thể đủ khả năng chi trả lượng tiền mặt lãng phí như vậy cho việc lưu trữ hồ sơ. Nó thường được thực hiện bởi nhân viên văn thư và những người làm việc tại cửa hàng. Do đó, các quy tắc vàng của kế toán đã được nghĩ ra.

Các quy tắc vàng chuyển đổi các quy tắc kế toán phức tạp thành một tập hợp các nguyên tắc có thể dễ dàng nghiên cứu và áp dụng. Đây là cách hệ thống được áp dụng:

2. Xác định loại tài khoản
Các loại tài khoản viz. thực, danh nghĩa và cá nhân đã được giải thích trong các bài báo trước. Các quy tắc vàng của kế toán yêu cầu bạn phải xác định chắc chắn loại tài khoản được đề cập. Mỗi loại tài khoản có quy tắc cần được áp dụng để tính toán cho các giao dịch. Các quy tắc vàng đã được liệt kê dưới đây:

3. Các quy tắc vàng của kế toán

  • Ghi Nợ Người nhận, Ghi Có Người cho
    Nguyên tắc này được sử dụng trong trường hợp tài khoản cá nhân. Khi một người cung cấp một thứ gì đó cho tổ chức, nó sẽ trở thành một dòng tiền vào và do đó người đó phải được ghi có trong sổ sách kế toán. Ngược lại của điều này cũng đúng, đó là lý do tại sao người nhận cần được ghi nợ.
  • Ghi Nợ Những gì Đến, Ghi Có.
    Nguyên tắc này được áp dụng trong trường hợp tài khoản thực. Các tài khoản thực liên quan đến máy móc, đất đai và xây dựng, v.v. Chúng có số dư nợ theo mặc định. Vì vậy, khi bạn ghi nợ những gì đến, bạn đang thêm vào số dư tài khoản hiện có. Đây chính xác là những gì cần phải làm. Tương tự như vậy khi bạn ghi có những gì đã mất, bạn đang giảm số dư tài khoản khi một tài sản hữu hình ra khỏi tổ chức.
  • Ghi nợ tất cả các khoản chi phí và tổn thất, Ghi có tất cả các khoản thu nhập và lãi
    Quy tắc này được áp dụng khi tài khoản được đề cập là tài khoản danh nghĩa. Vốn của công ty là một khoản nợ phải trả. Do đó nó có một số dư tín dụng mặc định. Khi bạn ghi có tất cả các khoản thu nhập và tiền lãi, bạn sẽ tăng vốn và bằng cách ghi nợ các khoản chi phí và lỗ, bạn sẽ giảm vốn. Đây chính xác là những gì cần làm để hệ thống luôn ở trạng thái cân bằng.

Các quy tắc vàng của kế toán cho phép bất kỳ ai cũng có thể trở thành người ghi sổ. Họ chỉ cần hiểu các loại tài khoản và sau đó siêng năng áp dụng các quy tắc.

Nguồn bài viết: https://www.managementstudyguide.com/golden-rules-of-accounting.htm
Tham khảo thêm: https://aib.edu.vn/ghi-no-va-tin-dung-trong-tai-khoan/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments