Home Khả năng Lãnh đạo Quyền lực và lãnh đạo trong doanh nghiệp

Quyền lực và lãnh đạo trong doanh nghiệp

1. Quyền lực và lãnh đạo là gì?

a. Thế nào là quyền lực?

Quyền lực được thực hiện là một loại quyền lực hợp pháp và mọi người tuân theo các nhân vật thực hiện nó. Bởi vì chức vụ của họ đòi hỏi không phân biệt người nắm giữ chức vụ đó. Các nhà lãnh đạo trong tổ chức và những nơi khác có thể có các cơ quan chính thức. Nhưng họ chủ yếu dựa vào quyền lực không chính thức để ảnh hưởng đến họ . Các nhà lãnh đạo được tin tưởng vì khả năng phán đoán của họ và được tôn trọng về chuyên môn, sự chính trực, v.v. Và do đó được tuân theo chứ không phải vì họ giữ một vị trí nhất định. Ví dụ như MK Gandhi hầu hết không giữ vị trí chính thức nào để lãnh đạo cuộc đấu tranh tự do của Ấn Độ.

b. Quyền lực được thể hiện như thế nào trong lãnh đạo?

Cũng cần hiểu rằng một cơ quan chính thức và quyền lực xuất hiện từ nó. Không phải lúc nào cũng có thể ảnh hưởng đến mọi người theo cách mong muốn. Như trong thời kỳ khủng hoảng và khó khăn người ta xem đó là sự ép buộc. Mặt khác, lãnh đạo có xu hướng tạo ra những người đi theo không có ý chí và sự lựa chọn tự do. Mà không buộc họ phải chấp nhận bất cứ điều gì theo cách của họ. Quyền lực hiếm khi cung cấp phạm vi phản hồi. Phê bình mang tính xây dựng hoặc ý kiến ​​của những người mà nó được thực thi. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo cung cấp nền tảng phong phú cho những người theo dõi họ để nói lên suy nghĩ và phản hồi của họ.nang-luc-quan-ly-cua-nguoi-lanh-dao-can-thiet-nhat-1

2. Quyền lực và lãnh đạo: Cần được kết hợp chặt chẽ

Khi đối xử với người lớn, việc chỉ sử dụng quyền hạn để chỉ đạo và kỷ luật họ hầu như không hiệu quả. Lãnh đạo cung cấp cách tiếp cận tốt hơn để chia sẻ. Nó liên quan đến việc xây dựng mối quan hệ với những người theo dõi và tạo mối quan hệ lâu dài. Quyền lực khó có thể khiến mọi người thay đổi thái độ và hành vi của họ với những hiệu quả và kết quả lâu dài. Tuy nhiên, một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng cho những người theo sau bằng những cách tự làm mẫu. Do đó, sự lãnh đạo thể hiện hiệu quả cao hơn trong việc giải quyết thái độ và hành vi của mọi người.

Việc thực thi quyền hạn đôi khi hạn chế các phương pháp tiếp cận để đi đến giải pháp cho các vấn đề. Và vấn đề trong khi lãnh đạo khuyến khích mọi người nhìn xa hơn những điều hiển nhiên.  Suy nghĩ sáng tạo và đôi khi xuất hiện với các giải pháp triệt để.

3. Sự khác biệt giữa quyền lực và lãnh đạo

Ngoài ra, sự khác biệt lớn nhất giữa cả hai như Stephen R Covey đã trích dẫn là gì?. Đó là thẩm quyền đạo đức do các nhà lãnh đạo nắm giữ đối với những người đi theo mà không có trong trường hợp quyền lực từ chính quyền. Khi các nhà lãnh đạo cũng có quyền lực đạo đức đối với cấp dưới của họ bằng cách thiết lập một sự đồng bộ trong lời nói và hành động của họ. Phần còn lại của cấu trúc và quy trình của tổ chức cũng phù hợp với nó. Do đó tạo ra một nền văn hóa mạnh mẽ và minh bạch.

4. Mối liên quan giữa quyền lực và lãnh đạo

Cách làm việc có thẩm quyền cũng khuyến khích các cá nhân làm việc trong các silo trong các tổ chức ngày nay. Các nhà lãnh đạo cần có một bức tranh hoàn chỉnh và phối hợp với các bộ phận chức năng khác và khi được yêu cầu. Quả thực rất khó cho những người quản lý và lãnh đạo thoát ra khỏi vòng thẩm quyền của họ. Họ phối hợp và tương tác với những người bên ngoài. Tuy nhiên, cần thiết về thời gian và cách tiếp cận hiệu quả hơn để lãnh đạo và quản lý. Là khi các nhà lãnh đạo bước ra khỏi vùng an toàn của họ và chuyển từ việc thực thi quyền lực cho một nhóm nhỏ sang lãnh đạo toàn bộ tổ chức.

Các cá nhân, những người không dựa vào quyền hành mà lãnh đạo mọi người. Họ là những người được hưởng đặc quyền về ý thức hệ và tư tưởng. Và chúng được các thế hệ sau thực hành từ lâu sau khi họ ra đi . Những người thực sự lãnh đạo nhân dân của họ mới là những người được ghi nhớ và noi theo.

=> Nguồn bài viết: Quyền lực và Lãnh đạo
=> Xem thêm : Phẩm chất của một nhà lãnh đạo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments