Home Khả năng Lãnh đạo Tầm quan trọng của Lãnh đạo

Tầm quan trọng của Lãnh đạo

Khả năng lãnh đạo là một khả năng quan trọng trong quản lý công ty,doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ cho bạn thấy những kiến thức chung về lãnh đạo. Và tầm quan trọng của Lãnh đạo trong doanh nghiệp.

1. Lãnh đạo là gì

Lãnh đạo là một quá trình mà giám đốc điều hành có thể chỉ đạo, hướng dẫn và ảnh hưởng đến hành vi và công việc của những người khác nhằm hoàn thành các mục tiêu cụ thể trong một tình huống nhất định. Lãnh đạo là khả năng của một nhà quản lý để khiến cấp dưới tự tin và nhiệt tình làm việc.

Khả năng lãnh đạo là khả năng ảnh hưởng đến hành vi của người khác. Nó cũng được định nghĩa là khả năng tác động đến một nhóm nhằm thực hiện một mục tiêu. Các nhà lãnh đạo được yêu cầu phát triển tầm nhìn trong tương lai và thúc đẩy các thành viên tổ chức muốn đạt được tầm nhìn.

Theo Keith Davis, “Lãnh đạo là khả năng thuyết phục người khác nhiệt tình tìm kiếm các mục tiêu đã xác định. Đó là yếu tố con người gắn kết một nhóm với nhau và thúc đẩy nhóm hướng tới mục tiêu. “

2. Đặc điểm của Lãnh đạo

Đó là một quá trình liên cá nhân, trong đó người quản lý tác động và hướng dẫn người lao động đạt được các mục tiêu.

Nó biểu thị một số phẩm chất cần có ở một người bao gồm trí thông minh, sự trưởng thành và nhân cách.

Đó là một quá trình nhóm. Nó liên quan đến hai hoặc nhiều người tương tác với nhau.

Một nhà lãnh đạo tham gia vào việc định hình và uốn nắn hành vi của nhóm nhằm hoàn thành các mục tiêu của tổ chức.

Lãnh đạo là tình huống ràng buộc. Không có phong cách lãnh đạo tốt nhất. Tất cả phụ thuộc vào việc giải quyết các tình huống.

3. Tầm quan trọng của Lãnh đạo

Lãnh đạo là một chức năng quan trọng của quản lý giúp tối đa hóa hiệu quả và đạt được các mục tiêu của tổ chức. Những điểm sau đây chứng minh tầm quan trọng của sự lãnh đạo trong một mối quan tâm.

a. Tầm quan trọng ưu tiên số 1

  • Khởi xướng hành động – Người lãnh đạo là người bắt đầu công việc bằng cách truyền đạt các chính sách và kế hoạch cho cấp dưới từ nơi công việc thực sự bắt đầu.
  • Động lực- Một nhà lãnh đạo chứng tỏ rằng họ đang đóng một vai trò khuyến khích trong hoạt động của mối quan tâm. Anh ta thúc đẩy nhân viên bằng những phần thưởng kinh tế và phi kinh tế và từ đó nhận được công việc từ cấp dưới.
  • Cung cấp hướng dẫn – Một nhà lãnh đạo không chỉ phải giám sát mà còn phải đóng vai trò hướng dẫn cho cấp dưới. Hướng dẫn ở đây có nghĩa là hướng dẫn cấp dưới cách thức họ phải thực hiện công việc một cách hiệu quả và hiệu quả.
  • Tạo sự tự tin – Sự tự tin là một yếu tố quan trọng có thể đạt được thông qua việc bày tỏ những nỗ lực trong công việc với cấp dưới, giải thích rõ vai trò của họ và đưa ra những hướng dẫn để họ đạt được mục tiêu một cách hiệu quả. Điều quan trọng là phải lắng nghe nhân viên về các khiếu nại và vấn đề của họ.

b. Tầm quan trọng ưu tiên số 2

  • Xây dựng tinh thần – Tinh thần biểu thị sự hợp tác sẵn sàng của nhân viên đối với công việc của họ và khiến họ tự tin và giành được sự tin tưởng của họ. Một nhà lãnh đạo có thể là người thúc đẩy tinh thần bằng cách đạt được sự hợp tác đầy đủ để họ thực hiện với khả năng tốt nhất của mình khi họ làm việc để đạt được mục tiêu.
  • Xây dựng môi trường làm việc- Quản lý là hoàn thành công việc của mọi người. Môi trường làm việc hiệu quả giúp tăng trưởng ổn định và vững chắc. Vì vậy, mối quan hệ giữa con người với nhau cần được người lãnh đạo lưu tâm. Anh ta nên tiếp xúc cá nhân với nhân viên và nên lắng nghe vấn đề của họ và giải quyết chúng. Anh ta nên đối xử nhân đạo với nhân viên.
  • Phối hợp – Phối hợp có thể đạt được thông qua việc dung hòa lợi ích cá nhân với các mục tiêu của tổ chức. Sự đồng bộ này có thể đạt được thông qua sự phối hợp phù hợp và hiệu quả, vốn phải là động cơ chính của một nhà lãnh đạo.

=> Xem thêm: Nguyên tắc cơ bản của sự nhanh nhẹn trong kinh doanh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments