Home Uncategorized Tổ chức dây chuyền và nhân viên

Tổ chức dây chuyền và nhân viên

Tổ chức dây chuyền và nhân viên là một sửa đổi của tổ chức dây chuyền và nó phức tạp hơn tổ chức dây chuyền. Theo tổ chức hành chính này, các hoạt động chuyên trách và hỗ trợ được gắn với bộ chỉ huy bằng cách bổ nhiệm các giám sát viên và chuyên viên nhân viên trực thuộc chính quyền tuyến. Quyền chỉ huy luôn được duy trì với những người điều hành đường dây và nhân viên giám sát hướng dẫn, tư vấn và hội đồng những người điều hành đường dây. Thư ký riêng cho Giám đốc điều hành là một viên chức.

1. Đặc điểm của tổ chức dây chuyền và nhân viên

Isometric business education composition with staff take part in conference coaching seminar brainstorming consultation motivation linear icons Free Vector

a. Có hai loại nhân viên:

  • Hỗ trợ nhân viên – PA cho Giám đốc điều hành, Thư ký cho Giám đốc tiếp thị.
  • Giám sát nhân viên- Giám đốc kiểm soát vận hành, Kiểm soát chất lượng, CHUYÊN GIA

b. Tổ chức dây chuyền và nhân viên là sự thỏa hiệp của tổ chức dây chuyền. Nó phức tạp hơn mối quan tâm về dòng.

c. Phân chia công việc và chuyên môn hóa diễn ra theo dây chuyền và tổ chức nhân viên.

d. Toàn bộ tổ chức được chia thành các khu vực chức năng khác nhau mà các chuyên gia nhân viên trực thuộc.

e. Hiệu quả có thể đạt được thông qua các tính năng của chuyên môn hóa.

f. Có hai luồng thẩm quyền cùng một lúc được quan tâm:

  • Cơ quan quản lý đường dây
  • Nhân viên

g. Quyền chỉ huy vẫn thuộc về người điều hành đường dây và nhân viên chỉ đóng vai trò là cố vấn.

2. Kết quả của Tổ chức dây chuyền và Nhân viên

 

 

a. Giảm nhẹ cho các giám đốc điều hành

 Trong một tổ chức dây chuyền và nhân viên, lời khuyên và tư vấn được cung cấp cho các giám đốc điều hành phân chia công việc giữa hai người. Người điều hành đường dây có thể tập trung vào việc thực hiện các kế hoạch và họ cảm thấy thoải mái khi phải phân chia sự chú ý của mình sang nhiều lĩnh vực.

b. Tư vấn của chuyên gia về Tổ chức dây chuyền và Nhân viên

Tổ chức dây chuyền và nhân viên tạo điều kiện để chuyên gia tư vấn cho người điều hành đường dây tại thời điểm cần thiết. Việc lập kế hoạch và điều tra liên quan đến các vấn đề khác nhau có thể được thực hiện bởi chuyên viên nhân viên và các cán bộ tuyến có thể tập trung vào việc thực hiện kế hoạch.

c. Lợi ích của Chuyên môn hóa

Dây chuyền và đội ngũ nhân viên thông qua việc phân chia toàn bộ mối quan tâm thành hai loại quyền lực chia doanh nghiệp thành các bộ phận và các khu vực chức năng. Bằng cách này, mọi viên chức hoặc quan chức có thể tập trung trong khu vực riêng của mình.

d. Điều phối tốt hơn việc Tổ chức dây chuyền và nhân viên

 Đội ngũ và tổ chức nhân viên thông qua chuyên môn hóa có thể giúp đưa ra quyết định tốt hơn và sự tập trung vẫn nằm trong tầm tay. Tính năng này giúp mang lại sự phối hợp trong công việc vì mọi quan chức đang tập trung trong khu vực của họ.

e. Lợi ích của Nghiên cứu và Phát triển

 Thông qua sự tư vấn của các nhân viên chuyên trách, các giám đốc điều hành, các giám đốc điều hành đường dây có thời gian để thực hiện các kế hoạch bằng cách đưa ra các quyết định hữu ích cho mối quan tâm. Điều này mang lại một phạm vi rộng lớn cho người điều hành tuyến để mang lại những đổi mới và tiến hành công việc nghiên cứu trong những lĩnh vực đó. Điều này có thể thực hiện được do sự hiện diện của các chuyên gia nhân viên.

f. Đào tạo

Do sự hiện diện của các chuyên gia nhân viên và lời khuyên từ chuyên gia của họ là cơ sở để đào tạo các cán bộ tuyến. Giám đốc điều hành có thể tập trung cao độ vào việc ra quyết định của họ. Điều này tự nó là một sân tập cho họ.

g. Các quyết định cân bằng

 Yếu tố chuyên môn hóa mà nhân viên tuyến đạt được sẽ giúp mang lại sự phối hợp. Mối quan hệ này tự động kết thúc các quan chức đường dây để đưa ra quyết định tốt hơn và cân bằng.

h. Sự thống nhất của hành động

 Sự thống nhất của hành động là kết quả của sự kiểm soát thống nhất. Kiểm soát và tính hiệu quả của nó diễn ra khi có sự phối hợp trong mối quan tâm. Trong đường dây và quyền hạn của nhân viên, tất cả các quan chức đều có quyền độc lập để đưa ra quyết định. Điều này đóng vai trò là sự kiểm soát hiệu quả trong toàn bộ doanh nghiệp.

3. Thành tích của Tổ chức dây chuyền và Nhân viên

People in business meeting high angle Free Photo

a. Thiếu hiểu biết

 Trong một tổ chức dây chuyền và nhân viên, có hai quyền hành cùng một lúc. Điều này dẫn đến sự nhầm lẫn giữa hai. Do đó, công nhân không thể hiểu ai là người có thẩm quyền chỉ huy của họ. Do đó, vấn đề hiểu biết có thể là một trở ngại trong việc điều hành hiệu quả.

b. Thiếu sự tư vấn rõ ràng

 Nhân viên phụ trách đường dây quen với những lời khuyên chuyên môn của nhân viên. Đôi khi, chuyên viên nhân viên cũng đưa ra những quyết định sai lầm mà người điều hành tuyến phải xem xét. Điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp.

c. Xung đột giữa tổ chức dây chuyền và nhân viên

 Dây chuyền và nhân viên là hai cơ quan quản lý đồng thời. Các yếu tố về chỉ định, địa vị ảnh hưởng đến tình cảm liên quan đến mối quan hệ của họ, có thể gây ra sự lo lắng trong tâm trí của nhân viên. Điều này dẫn đến việc giảm thiểu sự phối hợp làm cản trở hoạt động của một mối quan tâm.

d. Tốn kém

Theo dòng và mối quan tâm của nhân viên, mối quan tâm phải duy trì mức thù lao cao của các chuyên gia nhân viên. Điều này chứng tỏ là tốn kém cho một mối quan tâm với tài chính hạn chế.

e. Giả định quyền hạn

Quyền lực quan tâm là của cán bộ quản lý tuyến nhưng nhân viên không thích vì họ là người làm việc trí óc nhiều hơn.

f. Nhân viên đánh cắp buổi trình diễn

 Trong mối quan tâm của nhân viên, lợi nhuận cao hơn được coi là sản phẩm của sự tư vấn và cố vấn của nhân viên. Các quan chức đường dây cảm thấy không hài lòng và cảm giác đau khổ trở thành mối quan tâm. Sự hài lòng của các quan chức tuyến là rất quan trọng đối với kết quả hiệu quả.

=> Nguồn bài viết: Tổ chức dây chuyền, nhân viên
=> Tham khảo tại: Tổ chức dây chuyền

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments