Home Uncategorized Tổ chức dây chuyền

Tổ chức dây chuyền

Tổ chức dây chuyền là phương thức tổ chức hành chính lâu đời nhất và đơn giản nhất. Theo kiểu tổ chức này, quyền lực chảy từ trên xuống dưới theo mối quan tâm. Dòng lệnh được thực hiện từ trên xuống dưới. Đây là lý do để gọi tổ chức này là tổ chức vô hướng có nghĩa là chuỗi chỉ huy vô hướng là một bộ phận và mảnh đất của loại tổ chức hành chính này. Trong kiểu tổ chức này, dòng lệnh được truyền tải trên cơ sở đồng đều mà không có bất kỳ khoảng trống nào trong giao tiếp và phối hợp diễn ra.

1. Đặc điểm của Tổ chức dây chuyền

Yes Premium Photo

  • Đây là hình thức tổ chức đơn giản nhất.
  • Dòng quyền lực chảy từ trên xuống dưới.
  • Các dịch vụ chuyên biệt và hỗ trợ không diễn ra trong tổ chức này.
  • Có thể duy trì sự kiểm soát thống nhất của các nhân viên phụ trách tuyến vì họ có thể độc lập đưa ra các quyết định trong khu vực và lĩnh vực của họ.
  • Kiểu tổ chức này luôn giúp mang lại hiệu quả trong giao tiếp và mang lại sự ổn định cho mối quan tâm.

2. Bằng khen của Tổ chức dây chuyền

a. Tổ chức dây chuyền đơn giản nhất

 Đây là phương pháp quản lý đơn giản nhất và lâu đời nhất.

b. Sự thống nhất của Chỉ huy

 Trong các tổ chức này, mối quan hệ cấp trên – cấp dưới được duy trì và chuỗi lệnh vô hướng chảy từ trên xuống dưới.

c. Kỷ luật tốt hơn

 Sự kiểm soát được thống nhất và tập trung vào một người và do đó, anh ta có thể độc lập đưa ra quyết định của riêng mình. Kiểm soát thống nhất đảm bảo kỷ luật tốt hơn.

d. Trách nhiệm cố định

 Trong kiểu tổ chức này, mọi người điều hành đường dây đều có quyền hạn, quyền lực và trách nhiệm cố định gắn liền với mọi quyền hạn.

e. Tính linh hoạt

 Có sự phối hợp giữa cơ quan cấp cao nhất và cơ quan cấp dưới. Vì các mối quan hệ thẩm quyền rõ ràng, các quan chức cấp ngành độc lập và có thể linh hoạt đưa ra quyết định. Sự linh hoạt này mang lại sự hài lòng của các nhà điều hành tuyến.

f. Quyết định nhanh chóng

 Do các yếu tố trách nhiệm cố định và sự thống nhất của chỉ huy, các quan chức có thể đưa ra quyết định nhanh chóng.

3. Thành tích của Tổ chức dây chuyền

Group of people working out business plan in an office Free Photo

a. Quá phụ thuộc

 Các quyết định của người điều hành đường dây được thực hiện đến tận cùng. Điều này dẫn đến việc phụ thuộc quá nhiều vào các quan chức đường dây.

b. Thiếu chuyên môn hóa

 Một tổ chức dòng chảy theo một chuỗi vô hướng từ trên xuống dưới và không có phạm vi cho các chức năng chuyên biệt. Ví dụ, các lời khuyên của chuyên gia về bất kỳ quyết định nào được đưa ra bởi các nhà quản lý tuyến đều được thực hiện theo cùng một cách.

c. Thông tin liên lạc không đầy đủ

 Các chính sách và chiến lược do cơ quan cao nhất lên khung được thực hiện theo cùng một cách. Điều này không để lại phạm vi liên lạc từ đầu bên kia. Các khiếu nại và đề xuất của cơ quan cấp dưới không được thông báo lại cho cơ quan cấp trên. Vì vậy, có một cách giao tiếp.

d. Thiếu sự phối hợp trong tổ chức dây chuyền

 Bất kỳ quyết định nào được đưa ra bởi các quan chức tuyến, trong một số tình huống nhất định, những quyết định sai lầm, đều được thực hiện và thực hiện theo cùng một cách. Do đó, mức độ phối hợp hiệu quả ít hơn.

e. Lãnh đạo cơ quan

 Cán bộ quản lý có xu hướng lạm dụng chức vụ quyền hạn của mình. Điều này dẫn đến lãnh đạo chuyên quyền và độc quyền trong mối quan tâm.

=> Nguồn: Tổ chức dây chuyền hợp lý
=> Tham khảo: Phân loại tổ chức

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments