Home Uncategorized Ưu điểm của Lập kế hoạch

Ưu điểm của Lập kế hoạch

Ưu điểm của việc lập kế hoạch rất cần thiết cho bạn để hoàn thành mục tiêu của mình hơn thế nữa là quyết định được sự thành công của bạn, vì thế hãy chú ý và có sự đầu tư cho nó thật chi tiết.

Các Ưu điểm của Lập kế hoạch đem lại thuân lợi

1. Lập kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý theo mục tiêu.

 a. Lập kế hoạch bắt đầu với việc xác định các mục tiêu.

 b. Nó nêu bật các mục đích mà các hoạt động khác nhau sẽ được thực hiện.

 c. Trên thực tế, nó làm cho các mục tiêu rõ ràng và cụ thể hơn.

 d. Lập kế hoạch giúp tập trung sự chú ý của nhân viên vào các mục tiêu hoặc mục tiêu   của  doanh nghiệp.

 e. Không có kế hoạch, một tổ chức không có hướng dẫn.

f. Lập kế hoạch buộc người quản lý phải chuẩn bị một bản in rõ ràng về các quá trình hành động cần tuân theo để hoàn thành các mục tiêu.

g. Do đó, lập kế hoạch mang lại trật tự và hợp lý trong tổ chức.

2. Lập kế hoạch giảm thiểu những điều không chắc chắn.

a. Công việc kinh doanh đầy rẫy những bất trắc.

b. Có nhiều loại rủi ro khác nhau do sự không chắc chắn.

c. Lập kế hoạch giúp giảm bớt sự không chắc chắn trong tương lai vì nó liên quan đến việc dự đoán các sự kiện trong tương lai.

d. Mặc dù không thể dự đoán tương lai với độ chính xác đến từng phần trăm nhưng việc lập kế hoạch giúp ban lãnh đạo có thể lường trước được tương lai và chuẩn bị cho các rủi ro bằng các khoản dự phòng cần thiết để đối phó với những biến cố bất ngờ.

e. Do đó, với sự trợ giúp của việc lập kế hoạch, những bất trắc có thể được dự báo từ đó giúp chuẩn bị các tình huống khó khăn, do đó, những bất trắc được giảm thiểu đến mức thấp nhất.

3. Lập kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp.

a. Lập kế hoạch xoay quanh các mục tiêu của tổ chức.

b. Mọi hoạt động đều hướng tới mục tiêu chung.

c. Có một nỗ lực tổng hợp trong toàn bộ doanh nghiệp trong các bộ phận và nhóm khác nhau.

d. Nó tránh được sự trùng lặp của các nỗ lực. Nói cách khác, nó dẫn đến sự phối hợp tốt hơn.

e. Nó giúp tìm ra các vấn đề về hiệu suất công việc và nhằm mục đích khắc phục điều tương tự.

4. Lập kế hoạch cải thiện đạo đức của nhân viên.

a. Lập kế hoạch tạo ra bầu không khí trật tự và kỷ luật trong tổ chức.

b. Nhân viên biết trước những gì họ mong đợi và do đó có thể dễ dàng đạt được sự phù hợp.

c. Điều này khuyến khích nhân viên thể hiện tốt nhất của họ và cũng kiếm được phần thưởng tương tự.

d. Lập kế hoạch tạo ra một thái độ lành mạnh đối với môi trường làm việc, giúp nâng cao tinh thần và hiệu quả của nhân viên.

5. Lập kế hoạch giúp đạt được các nền kinh tế.

a. Lập kế hoạch hiệu quả đảm bảo nền kinh tế vì nó dẫn đến việc phân bổ các nguồn lực một cách có trật tự cho các hoạt động khác nhau.

b. Nó cũng tạo điều kiện sử dụng tối ưu các nguồn lực mang lại nền kinh tế trong hoạt động.

c. Nó cũng tránh lãng phí tài nguyên bằng cách lựa chọn cách sử dụng hợp lý nhất sẽ góp phần vào mục tiêu của doanh nghiệp. Ví dụ, nguyên liệu thô có thể được mua với số lượng lớn và chi phí vận chuyển có thể được giảm thiểu. Đồng thời nó đảm bảo cung cấp thường xuyên cho bộ phận sản xuất, tức là đạt hiệu quả tổng thể.

6. Lập kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát.

a. Lập kế hoạch tạo điều kiện cho sự tồn tại của một số mục tiêu đã hoạch định và tiêu chuẩn thực hiện.

b. Nó cung cấp cơ sở kiểm soát.

c. Chúng ta không thể nghĩ ra một hệ thống kiểm soát hiệu quả nếu không có những kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng.

d. Lập kế hoạch cung cấp các mục tiêu được xác định trước để so sánh hiệu suất thực tế.

e. Trên thực tế, lập kế hoạch và kiểm soát là hai mặt của cùng một đồng tiền. Nếu quy hoạch là gốc, kiểm soát là kết quả.

7. Lập kế hoạch cung cấp lợi thế cạnh tranh.

a. Lập kế hoạch cung cấp lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp so với những doanh nghiệp khác không có kế hoạch hiệu quả. Điều này là do việc lập kế hoạch có thể liên quan đến việc thay đổi phương pháp làm việc, thiết kế chất lượng, số lượng, mở rộng công việc, xác định lại mục tiêu, v.v.

b. Với sự trợ giúp của việc dự báo, doanh nghiệp không chỉ đảm bảo tương lai của mình mà đồng thời có thể ước tính động cơ tương lai của đối thủ cạnh tranh, giúp đối mặt với những thách thức trong tương lai.

c. Do đó, việc lập kế hoạch dẫn đến việc tận dụng tốt nhất các nguồn lực có thể, nâng cao chất lượng sản xuất và do đó sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp được nâng cao.

8. Ưu điểm của Lập kế hoạch là khuyến khích những đổi mới.

a.  Trong quá trình lập kế hoạch, các nhà quản lý có cơ hội đề xuất các cách thức và phương tiện để cải thiện hiệu suất.

b. Lập kế hoạch về cơ bản là một chức năng ra quyết định liên quan đến tư duy sáng tạo và trí tưởng tượng, cuối cùng dẫn đến đổi mới phương pháp và hoạt động để tăng trưởng và thịnh vượng của doanh nghiệp.

=> Nguồn: Lập kế hoạch
=> Tham khảo: Các đặc điểm chính của việc lập kế hoạch.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments