Home Uncategorized Xây dựng mô hình cạnh tranh năm lực lượng của Porter

Xây dựng mô hình cạnh tranh năm lực lượng của Porter

Xây dựng mô hình cạnh tranh năm lực lượng của Porter ,Michael Porter (Nhà nghiên cứu Quản lý Trường Kinh doanh Harvard) đã thiết kế nhiều khuôn khổ quan trọng khác nhau để phát triển chiến lược của tổ chức.

Xây dựng mô hình cạnh tranh năm lực lượng của Porter , là một trong những mô hình nổi tiếng nhất trong số các nhà quản lý đưa ra các quyết định chiến lược là mô hình năm lực lượng cạnh tranh xác định cấu trúc ngành.

1. Theo Porter, bản chất của cạnh tranh trong bất kỳ ngành nào cũng được nhân cách hóa theo năm lực lượng sau:

a) Mối đe dọa của những người mới tham gia tiềm năng

b) Đe doạ của sản phẩm / dịch vụ thay thế

c) Quyền thương lượng của nhà cung cấp

d) Quyền lực thương lượng của người mua

e) Kình địch giữa các đối thủ hiện tại

Mô hình cạnh tranh năm lực lượng khuân vác
HÌNH: Mô hình Năm Lực lượng của Porter

Năm lực lượng nói trên có ý nghĩa rất lớn theo quan điểm của việc xây dựng chiến lược. Tiềm năng của các lực lượng này khác nhau giữa các ngành. Các lực lượng này cùng xác định lợi nhuận của ngành vì chúng định hình giá có thể tính được, chi phí có thể phải chịu và đầu tư cần thiết để cạnh tranh trong ngành. Trước khi đưa ra các quyết định chiến lược, các nhà quản lý nên sử dụng khung năm lực lượng để xác định cấu trúc cạnh tranh của ngành.

2. Hãy thảo luận chi tiết về năm yếu tố của mô hình Porter:

a) Rủi ro gia nhập của các đối thủ cạnh tranh tiềm năng:

Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn đề cập đến các công ty hiện không cạnh tranh trong ngành nhưng có tiềm năng làm như vậy nếu được lựa chọn. Sự gia nhập của những người chơi mới làm tăng năng lực của ngành, bắt đầu cuộc cạnh tranh giành thị phần và giảm chi phí hiện tại. Mối đe dọa gia nhập của các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn một phần là hàm số của mức độ của các rào cản gia nhập. Các rào cản gia nhập khác nhau là-

 1. Quy mô nền kinh tế
 2. Lòng trung thành thương hiệu
 3. Quy định của Chính phủ
 4. Chi phí chuyển đổi khách hàng
 5. Lợi thế chi phí tuyệt đối
 6. Dễ dàng phân phối
 7. Cơ sở vốn mạnh

b) Sự cạnh tranh giữa các đối thủ hiện tại: 

Sự cạnh tranh là sự tranh giành thị phần giữa các công ty trong một ngành. Sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty đã thành lập sẽ đe dọa lợi nhuận mạnh mẽ. Sức mạnh của sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp lâu đời trong một ngành. Là một chức năng của các yếu tố sau:

 1. Phạm vi của các rào cản thoát khỏi
 2. Lượng chi phí cố định
 3. Cơ cấu cạnh tranh của ngành
 4. Sự hiện diện của khách hàng toàn cầu
 5. Không có chi phí chuyển đổi
 6. Tốc độ tăng trưởng của ngành
 7. Điều kiện cầu

c) Quyền lực thương lượng của người mua: 

Người mua đề cập đến những khách hàng cuối cùng đã tiêu thụ sản phẩm hoặc các công ty phân phối sản phẩm của ngành cho người tiêu dùng cuối cùng. Khả năng thương lượng của người mua đề cập đến khả năng người mua mặc cả giảm giá mà các công ty trong ngành tính hoặc tăng chi phí của các công ty trong ngành bằng cách yêu cầu chất lượng và dịch vụ sản phẩm tốt hơn. 

Những người mua mạnh có thể rút lợi nhuận ra khỏi ngành bằng cách hạ giá và tăng chi phí. Họ mua với số lượng lớn. Họ có đầy đủ thông tin về sản phẩm và thị trường. Họ nhấn mạnh vào sản phẩm chất lượng. Chúng gây ra mối đe dọa đáng tin cậy về hội nhập ngược. Bằng cách này, chúng được coi như một mối đe dọa.  

d) Quyền lực thương lượng của các nhà cung cấp: 

Các nhà cung cấp đề cập đến các công ty cung cấp đầu vào cho ngành. Quyền lực thương lượng của các nhà cung cấp đề cập đến khả năng của các nhà cung cấp trong việc tăng giá của các yếu tố đầu vào (lao động, nguyên liệu, dịch vụ, v.v.) hoặc chi phí của ngành theo những cách khác. 

Xây dựng mô hình cạnh tranh năm lực lượng của Porter
Xây dựng mô hình cạnh tranh năm lực lượng của Porter

Các nhà cung cấp mạnh có thể rút lợi nhuận ra khỏi một ngành bằng cách tăng chi phí của các công ty trong ngành. Sản phẩm của nhà cung cấp có một vài sản phẩm thay thế. Sản phẩm của các nhà cung cấp mạnh là duy nhất. Họ có chi phí chuyển đổi cao. 

Sản phẩm của họ là đầu vào quan trọng đối với sản phẩm của người mua. Chúng gây ra mối đe dọa đáng tin cậy về hội nhập về phía trước. Người mua không đáng kể đối với các nhà cung cấp mạnh. Bằng cách này, chúng được coi như một mối đe dọa.  

e) Đe doạ của sản phẩm thay thế:

Sản phẩm thay thế là sản phẩm có khả năng thoả mãn nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả. Các sản phẩm thay thế đặt ra một mức trần (giới hạn trên) về lợi nhuận tiềm năng của một ngành bằng cách đặt ra một giới hạn về giá mà các công ty có thể tính cho sản phẩm của họ trong một ngành. 

Số lượng sản phẩm thay thế gần giống càng ít thì càng có nhiều cơ hội cho các công ty trong ngành tăng giá sản phẩm của họ và kiếm được lợi nhuận lớn hơn (những thứ khác tương đương nhau).

Sức mạnh của năm lực lượng của Porter khác nhau giữa các ngành. Dù là ngành gì, năm lực lượng này đều ảnh hưởng đến lợi nhuận vì chúng ảnh hưởng đến giá cả, chi phí và vốn đầu tư cần thiết cho sự tồn tại và cạnh tranh trong ngành. 

3. Kết luận:

Mô hình năm lực lượng này cũng giúp đưa ra các quyết định chiến lược vì nó được các nhà quản lý sử dụng để xác định cấu trúc cạnh tranh của ngành.

Tuy nhiên, Porter đã bỏ qua yếu tố bổ sung quan trọng thứ sáu. Thuật ngữ này đề cập đến sự phụ thuộc phát triển giữa các công ty có sản phẩm kết hợp với nhau. Các chất bổ sung mạnh có thể có tác động tích cực mạnh mẽ đến ngành. 

Ngoài ra, mô hình năm lực lượng bỏ qua vai trò của sự đổi mới cũng như tầm quan trọng của sự khác biệt của từng công ty. Nó thể hiện một quan điểm trì trệ về cạnh tranh.

=> Nguồn bài viết : Tại đây 
=> Xem thêm : Phân tích 5 lực lượng khuân vác của China Mobile

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments