Home Uncategorized Ý nghĩa và lợi ích của Đánh giá Đào tạo

Ý nghĩa và lợi ích của Đánh giá Đào tạo

Đánh giá liên quan đến Ý nghĩa và lợi ích của Đánh giá Đào tạo. Việc đánh giá này được thực hiện bằng cách thu thập dữ liệu về việc liệu. Những người tham gia có hài lòng với các sản phẩm của chương trình đào tạo hay không. Liệu họ có học được điều gì từ khóa đào tạo và có áp dụng được tại nơi làm việc của họ hay không. Các công cụ khác nhau để đánh giá một chương trình đào tạo tùy thuộc vào loại hình đào tạo.

Vì các tổ chức chi tiêu một số tiền lớn, do đó, điều quan trọng là họ phải hiểu được tính hữu ích của số tiền đó. 

1. Lợi ích của Đánh giá Đào tạo

Đánh giá đào tạo hoạt động như một sự kiểm tra. Để đảm bảo việc đào tạo có thể lấp những khoảng trống về năng lực một cách hiệu quả. Điều này đặc biệt rất quan trọng. Trong bối cảnh các tổ chức đang cố gắng cắt giảm chi phí và gia tăng trên toàn cầu. Một số lợi ích của việc đánh giá đào tạo như sau:

a. Đánh giá đảm bảo trách nhiệm giải trình

Đánh giá đào tạo đảm bảo rằng các chương trình đào tạo tuân thủ các khoảng cách năng lực. Và rằng các sản phẩm được cung cấp không bị xâm phạm.

b. Kiểm tra Chi phí

Đảm bảo rằng các chương trình đào tạo có hiệu quả trong việc cải thiện chất lượng công việc. Hành vi của nhân viên, thái độ và phát triển các kỹ năng mới trong nhân viên trong phạm vi ngân sách. Vì các công ty trên toàn cầu đang cố gắng cắt giảm chi phí của họ mà không ảnh hưởng đến chất lượng. Việc đánh giá chỉ nhằm mục đích đạt được điều tương tự với đào tạo.

c. Phản hồi cho Giảng viên / Đào tạo

Ý nghĩa và lợi ích của Đánh giá Đào tạo đóng vai trò như một phản hồi cho giảng viên. Hoặc người hỗ trợ và toàn bộ quá trình đào tạo. Vì đánh giá tiếp cận các cá nhân ở cấp độ công việc của họ.  Nên họ sẽ dễ dàng hiểu được những sơ hở của khóa đào tạo và những thay đổi cần thiết trong phương pháp đào tạo.

2. Con đường phía trước

Có nhiều phương pháp và công cụ để đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo. Khả năng sử dụng của chúng phụ thuộc vào loại chương trình đào tạo đang được đánh giá. Nói chung, hầu hết các tổ chức sử dụng mô hình Kirk Patrick để đánh giá đào tạo. Đánh giá đào tạo ở bốn cấp độ – phản ứng, học tập, hành vi và kết quả.

Sau khi phát hiện ra rằng việc đào tạo khiến các tổ chức tốn rất nhiều tiền. Không có đánh giá nào đo lường được lợi tức đầu tư cho đào tạo. Cấp độ thứ năm để đánh giá đào tạo đã được Kirk Patrick thêm vào mô hình đánh giá đào tạo được gọi là ROI.

Hầu hết các đánh giá đều bao gồm dữ liệu phản ứng, chỉ một số ít thu thập dữ liệu học tập. Còn ít đo lường và phân tích sự thay đổi trong hành vi và rất ít đưa nó đến mức tăng kết quả kinh doanh. Các công cụ đánh giá bao gồm mô hình Kirk Patrick sẽ được thảo luận chi tiết trong các bài viết khác.

 Ý nghĩa và lợi ích của Đánh giá Đào tạo

Nguồn bài viết: https://www.managementstudyguide.com/training-evaluation.htm

Xem thêm: Đào tạo và Phát triển

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments