Yêu cầu đầu vào Level 3 Diploma in Business (L3DB)

Các Yêu cầu đầu vào để tham gia học tập văn bằng L3DB

yeu-cau-dau-vao-level-3-diploma-in-business-l3db

Để được vào học chứng chỉ NCC Education Level 3 Diploma in Business (L3DB) học viên phải đạt một trong ba điều kiện dưới đây:

  • Học viện đã đạt bất kỳ chứng chỉ quốc tế nào tương đương với giáo dục trung học được NCC Education cho là có thể chấp nhận được
  • Hoặc đã học bằng tiếng Anh ở cấp THCS.
  • Hoặc đạt điểm hợp lệ từ 5.5 trở lên trong kỳ thi IELTS của Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế (IELTS) hoặc tương đương. Ngoài ra, học sinh có thể tham gia Bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cấp cao miễn phí của NCC Education do Học viện Kinh doanh quốc tế tổ chức.

Chứng chỉ Kinh doanh Level 3 Diploma in Business (L3DB) phù hợp cho học sinh từ 16-19 tuổi cũng như người lớn.

=> Tìm hiểu thêm Nội dung học tập của L3DB: Tại đây