Yêu cầu đầu vào Level 4 Diploma in Business (L4DB)

Để tham gia vào lộ trình học tập lấy Bằng L4DB (Level 4 Diploma in Business) của NCC Education. Học viên cần đạt được những yêu cầu đầu vào như sau:

1 – Đối với học viên lấy ngôn ngữ Tiếng Anh là tiếng gốc

Để vào được chứng chỉ NCC Education L4DB, sinh viên phải có ít nhất một trong những yêu cầu đầu vào dưới đây:

  • NCC Education Level 3 International Foundation Diploma for Higher Education Studies (L3IFDHES), Level 3 Diploma in Business (L3DB) hoặc Level 3 Diploma in Computing (L3DC).

HOẶC LÀ

  • Một văn bằng quốc tế được coi là có cùng cấp độ với chứng chỉ NCC Education L3IFDHES hoặc L3DB. Điều này sẽ được thỏa thuận trước với NCC Education.

HOẶC LÀ

  • Một trình độ ‘A’ hoặc tương đương, hoặc chứng chỉ Học sinh Tốt nghiệp thích hợp ‘được coi là có trình độ tương tự

Yeu cau dau vao cua Level 4 Diploma in Business (L4DB)

2 – Đối với học viên không lấy ngôn ngữ Tiếng Anh là tiếng gốc

Ngoài những điều kiện đã nêu ở phần 1, học viên cần đạt được một bằng cấp về Tiếng Anh cụ thể như sau:

  • Điểm tối thiểu của Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế (IELTS) là 5.5. Ngoài ra, hãy làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh đại học miễn phí của NCC Education, được tổ chức bởi các Trung tâm đối tác được công nhận của chúng tôi.

HOẶC LÀ

  • GCE ‘O’ Trình độ Tiếng Anh C6.

Yeu-cau-dau-vao-cua-Level-4-Diploma-in-Business-(L4DB)-Hoc-vien-kinh-doanh-quoc-te

3 – Yêu cầu đầu vào L4DB đối với người đã đi làm

Những Ứng viên trưởng thành đã đi làm tại doanh nghiệp sẽ được xem xét điều kiện đầu vào để học văn bằng L4DB. Điều kiện được tham gia học:

  • Chứng minh được với trung tâm đào tạo của NCC Education có ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trở lên ở vị trí phù hợp.
  • Chứng minh được khả năng giao tiếp Tiếng Anh bằng những văn bằng được nếu tại mục 2.

=> Điều kiện yêu cầu đầu vào L4DB được áp dụng theo đúng quy định của NCC Education: Tại đây